Verkiezing Voorzitters KVK

Datum start: 
01/01/2013
Datum eind: 
01/01/2013

Verkiezing Voorzitter en Ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel Bonaire vindt plaats in Januari 2013. De exacte datum wordt nog doorgegeven.