Bestuur KvK voor het jaar 2017

News type: 
Chamber news
Featured news: 
No, not a Featured news item
Image Featured news: 
Image news: 

Voor het jaar 2017 ziet de samenstelling van het bestuur van de Kamer en Koophandel en Nijverheid Bonaire (hierna: KvK) er als volgt uit.

Tot voorzitter is wederom verkozen de heer H.H.M. Groot en voor 2017 is de vice-voorzitter de heer E.L. Piar. Zij zullen samen met de overige leden van het bestuur, bestaande uit de heren R.G. Zandstra, T. Verheul en nieuw lid H.J.L. Schoffelen de taken die de wet verbindt aan de KvK gaan uitvoeren.

Het programma “Ease of doing business” is door KvK per 1 januari van dit jaar uitgerold en zal het grootste aandachtspunt worden. In dit programma staat de verbetering van de randvoorwaarden van het ondernemen centraal. Te denken valt hierbij aan vergunningen, subsidies en kredieten en mobiliteit op, van en naar het eiland. Met name de knelpunten, transparantie of gebrek aan regelgeving zullen de aandacht van de KvK krijgen op dit vlak, allemaal met het doel om het ondernemen op Bonaire gemakkelijker te maken dan nu het geval is. KvK roept iedere ondernemer op om zijn of haar knelpunten op bovenstaande vlakken kenbaar te maken bij de KvK zodat er op basis van genoeg feitelijk materiaal conclusies kunnen worden getrokken en aanbevelingen kunnen worden gedaan.