Nieuwe tarieven Handelsregister 2017

News type: 
Chamber news
Featured news: 
No, not a Featured news item
Image Featured news: 
Image news: 

01 januari 2017: De Kamer van Koophandel Bonaire maakt bekend dat de wettelijke bijdrage voor het handelsregister per 01 januari 2017 wordt gewijzigd. De tarievenstructuur is vastgelegd in artikel 14 lid 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES.


Openbaarmaking nieuwe tarieven Handelsregister Bonaire

Vanaf begin januari zal iedere ingeschreven onderneming, rechtspersoon en nevenvestiging de rekening voor de Bijdrage van 2017 digitaal of fysiek krijgen. U dient deze rekening binnen 30 dagen te betalen aldus de Handelsregisterwet 2009 BES.