Wilt u als ondernemer aan de slag op Bonaire dan dient u verplicht uw bedrijf te registreren in het handelsregister. Doet u dit niet, dan bent u een illegaal bedrijf; en dat wilt u natuurlijk voorkomen. Meer weten over het handelsregister? Download dan het document “De meest gestelde vragen over het handelsregister“.

Uw bedrijf inschrijven in het handelsregister is niet moeilijk, maar het vereist wel wat aandacht en tijd van u. U dient aan een aantal wettelijke eisen te voldoen om te komen tot een succesvolle inschrijving. Voor de inschrijving zijn speciale Kamerformulieren ontwikkelt waarop wijzigingen / inschrijvingen kunnen worden ingevuld en ingeleverd. Deze Kamerformulieren zijn gratis te verkrijgen bij de KvK of HIER te downloaden.

Indien u een rechtspersoon heeft opgericht via de notaris dan hoeft u in eerste instantie niet veel te doen. De notaris is namelijk wettelijk verantwoordelijk voor de inschrijving van uw nieuwe rechtspersoon in het handelsregister. Maar u als ondernemer dient er natuurlijk wel voor te zorgen dat de juiste antwoorden op de vragen worden ingevuld. Zorgt u er dus voor dat u gezamenlijk met de notaris de formulieren invult.

Indien u geen rechtspersoon opricht (maar bijvoorbeeld een eenmanszaak of een Vennootschap onder firma (VOF)) dan dient u zelf deze onderneming in te schrijven.

Veelgestelde vragen over het inschrijven van een bedrijf

 • Moet ik mijn bedrijf inschrijven?

  Ja, iedereen die op Bonaire actief is moet het bedrijf inschrijven in het handelsregister. De wet onderscheidt 3 soorten van inschrijvingen: rechtspersonen, ondernemingen en nevenvestigingen (of filialen).

 • Wanneer moet ik me inschrijven?

  De wet eist dat u binnen 7 dagen na aanvang van de ondernemersactiviteiten uw bedrijf in het handelsregister registreert. Concreet betekent dit dat wanneer u naar buiten treedt met uw bedrijf (bijvoorbeeld: u gaat een contract aan met een leverancier; u bestelt uit naam van uw toekomstig bedrijf inventaris of u vraagt een vergunning aan). In al deze gevallen heeft u een aanvang gemaakt met ondernemersactiviteiten en dus dient u ingeschreven te staan en een KvK-nummer te hebben.

 • Wat zijn de kosten voor een inschrijving?

  De kosten verschillen per geval. De wet hanteert een tabel van 13 schalen (van schaal 1 t/m 13) die allemaal een bedrag aan inschrijvingskosten hebben. Het minimumbedrag is 65 USD en het maximum is 600 USD. De hoogte van het ingebrachte kapitaal is de leidraad in welke schaal uw bedrijf valt. Hier vind je de tabel met bijbehorende tarieven.

  Stichtingen, verenigingen en Stichtingen Particulier Fonds (zonder onderneming) hebben nooit ingebracht kapitaal; zij vallen op grond van de wet automatisch in schaal 4.

 • Hoe en wanneer krijg ik een KvK-nummer?

  Indien uw inschrijving is ingediend dan wordt deze gecontroleerd op de volledigheid. Er dient immers voldaan te worden aan alle wetgeving die van toepassing is. Indien uw inschrijving compleet is dan wordt uw bedrijf ingeschreven in het handelsregister. Daarbij krijgt u een KvK-nummer. Dit nummer is uniek en blijft altijd verbonden aan uw bedrijf. Dit nummer staat op uw uittreksel en dient u altijd te vermelden op al uw uitgaande post (zoals facturen, offertes etc).

 • Moet ik persoonlijk langskomen of kan ik ook via e-mail mijn bedrijf inschrijven?

  Een inschrijving dient altijd in persoon te gebeuren. De wettelijke Kamerformulieren dienen ingeleverd te worden, voorzien van originele handtekeningen. Een elektronische handtekening kennen we (nog) niet op Bonaire, vandaar de verplichting om originele (fysieke) formulieren in te leveren.

  Indien u een rechtspersoon wilt inschrijven, dan hoeft u niet langs te komen. De inschrijving wordt door de notaris verzorgd.

Neem direct contact met ons op