Het handelsregister is een openbaar register waarin alle ondernemingen, rechtspersonen en nevenvestigingen staan vermeld. De wet schrijft voor dat u een bedrag betaald bij inschrijving en daarna jaarlijks een bedrag, de zogenaamde Jaarlijkse bijdrage. De hoogte van het bedrag hangt af van het in de onderneming gestoken kapitaal. Hoe meer kapitaal hoe hoger de bijdrage (de zwaarste lasten worden gedragen door de grootste bedrijven). De wet heeft in het totaal 13 schalen, beginnend op 80 USD en eindigend op 600 USD voor schaal 13. Hier vindt u een overzicht van de schaalindeling, inclusief de bijkomende kosten.

Bent u op 1 januari actief als bedrijf in het handelsregister, dan bent u verplicht om de jaarlijkse bijdrage voor dat jaar te voldoen. U ontvangt een factuur van de KvK in de maand januari of uiterlijk februari. U dient deze factuur binnen 30 dagen te voldoen; dit is een wettelijke eis.

Veelgestelde vragen over de jaarlijkse bijdrage

 • Ben ik verplicht om de jaarlijkse bijdrage te betalen?

  Indien uw bedrijf op 1 januari van het jaar als actief in het handelsregister staat ingeschreven dan bent u wettelijk verplicht om de bijdrage voor dat jaar te betalen. Het maakt niet uit of u het gehele jaar ingeschreven staat of slechts een gedeelte. De peildatum van 1 januari is leidend. Ook indien u een BV of NV hebt, maar deze tijdelijk “slapend” hebt gemaakt, dient u de jaarlijkse bijdrage te voldoen. Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met ons via e-mailadres administratie@kvkbonaire.com of via +599 717 5595.

 • Wat wordt er met de bijdrage gedaan?

  De bijdrage is bedoeld om het handelsregister op Bonaire te laten functioneren. U betaalt een keer per jaar een bedrag. Met dit geld wordt alles bij de KvK betaald om het register te laten functioneren. Wijzigingen die u doorvoert na inschrijving zijn gratis.

 • Is er een uiterste betaaldatum van toepassing?

  Ja, de wet stelt vast dat u binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald dient te hebben. De invoice wordt elk jaar aan het begin van januari opgesteld en verstuurd. Indien er een e-mailadres bekend is wordt de invoice daar naartoe gestuurd. Anders wordt het naar het vestigingsadres gestuurd per post. De factuur wordt verstuurd in januari of uiterlijk februari. Voor eind maart moet iedereen betaald hebben.

 • Wat gebeurt er als ik niet betaal?

  Indien u niet betaald dan kan dat serieuze gevolgen hebben voor uw onderneming. Bij niet tijdige betaling wordt een incassobureau en/of deurwaarder ingeschakeld. De kosten die daarmee gepaard gaan komen bovenop het openstaande bedrag. Hier heeft u dus nadeel van.

  Een rechtspersoon kan na een betalingsachterstand van een jaar zelfs door de rechter worden ontbonden. Concreet betekent dit dat uw bedrijf dan niet langer bestaat.

 • Wat moet ik doen als ik geen factuur heb ontvangen?

  Indien u in de maand januari of februari geen factuur heeft ontvangen dan is er iets misgegaan in de bezorging. Stuurt u hiervoor een e-mail naar administratie@kvkbonaire.com.

Neem direct contact met ons op