Het kan natuurlijk altijd dat u niet langer door wilt gaan met uw onderneming. U wilt definitief stoppen of misschien wel tijdelijk het bedrijf even sluiten. Indien dit het geval is dan dient u daar het handelsregister binnen 7 dagen van op de hoogte te stellen. Vanuit de wet zijn er diverse procedures samengesteld die specifiek aangeven wat u als ondernemer / bestuurder dient te doen en wat u in dient te leveren om de opheffing in te schrijven.

Liquideren of “slapend maken”

De wet onderscheidt twee soorten van uitschrijven: een definitieve (ook wel ontbinding of liquidatie genoemd) of een tijdelijke (ook wel opheffing genoemd; in de praktijk spreken we vaak over een “slapend bedrijf”). Deze twee soorten van uitschrijven zijn niet bij alle rechtsvormen van toepassing. Zo kan je een eenmanszaak alleen maar opheffen, een stichting alleen maar ontbinden / liquideren en een BV kan je zowel opheffen als ontbinden. Het is dus goed om je altijd even goed te laten informeren welke procedure nu geschikt is. U kunt hiervoor altijd extra informatie krijgen bij de KvK. Een medewerker gaat graag met u samenzitten om de formulieren door te nemen en uw vragen te beantwoorden.

Download meer informatie over de specifieke procedure.

Veelgestelde vragen over uitschrijven

  • Wat gebeurt er als ik me niet uitschrijf in het handelsregister?

    Het handelsregister is het register waarin alle bedrijven (maar ook stichtingen, verenigingen etc) staan vermeld. Het register is het bronbestand dat leidend is. Indien uw bedrijf in het handelsregister is opgenomen bent u een legaal bedrijf; indien u niet bent ingeschreven maar u gaat toch beginnen dan bent u illegaal. Geen wenselijke situatie natuurlijk.

    Indien u stopt met ondernemen dan wilt u dat alle (juridische) verplichtingen voor u stoppen, dat overige instanties weten dat uw bedrijf is beëindigd (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Indien u het niet doorgeeft gaan alle (juridische) verplichtingen door; u blijft de verplichting houden dat u de jaarlijkse bijdrage dient te betalen per jaar; u blijft als actief ingeschreven in het bronbestand en dus gaan andere instanties daar ook vanuit. U blijft verantwoordelijk / aansprakelijk voor de onderneming etc.

  • Kan ik mijn bedrijf uitschrijven via e-mail / vanuit het buitenland?

    Bonaire kent geen elektronische handtekening; hierdoor is het niet mogelijk om een digitaal document te waarmerken. Een gescande versie is gemakkelijk te vervalsen, vandaar dat de KvK Bonaire het beleid heeft dat wijzigingen in het handelsregister (waar een uitschrijving ook onder valt) origineel ingeleverd dienen te worden. Dit om te voorkomen dat onbevoegden op een onrechtmatige wijze een wijziging doorvoeren op uw bedrijf.

    U kunt uw digitale formulieren eventueel wel laten tekenen door een bevoegde organisatie op Bonaire. Zij staan hiermee in voor de waarheid van de formulieren. Als bevoegde organisaties beschouwt de KvK advocatenkantoren en notarissen.

Neem direct contact met ons op