U gaat als bedrijf verhuizen, u heeft een nieuwe directeur, een nieuw telefoonnummer of u wilt een handelsnaam toevoegen? De keuzes zijn onbeperkt maar de uitkomst is hetzelfde: alle wijzigingen dienen verplicht te worden doorgegeven aan het handelsregister. U dient dit binnen 7 dagen nadat de verandering is ingegaan, door te geven.

De wijzigingen dienen op de daarvoor bestemde Kamerformulieren te worden doorgegeven. Deze formulieren zijn wettelijk verplicht en dienen origineel ingeleverd te worden voorzien van een of meer handtekeningen.

Wilt u een adres wijzigen van uzelf (woonadres) of van uw bedrijf? Zorgt u er dan voor dat u een bewijs meeneemt van het adres dat wordt opgegeven (bijvoorbeeld: een afschrift van de bank, een uittreksel van het bevolkingsregister, een huur- of koopcontract etc.).

Veel gestelde vragen over wijzigingen doorvoeren

Of neem direct contact met ons op