Bonaire is een Openbaar Lichaam en is staatsrechtelijk een onderdeel van Nederland. Dit betekent dat de regering en de Tweede en Eerste Kamer in Nederland ook gelden voor Bonaire. Bonaire kent twee overheden die allebei op het eiland vertegenwoordigd zijn. Naast de rijksoverheid (aangestuurd vanuit Den Haag, Nederland), kent Bonaire ook een eigen lokaal bestuur, het OLB (Openbaar Lichaam Bonaire) geheten.

Lokale overheid (OLB)

Het OLB bestaat uit drie delen, de Eilandsraad (hierin zitten de gekozen volksvertegenwoordigers van het eiland), het Bestuurscollege (hierin zitten de gedeputeerden van het eiland die samen met de Gezaghebber de bestuurlijke macht vormen) en het ambtenarenapparaat dat verdeeld is in verschillende directies (hierin zit de uitvoerende kracht).

Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft vanuit de verschillende ministeries hun taken en bevoegdheden op het eiland. Sommige ministeries zijn daadwerkelijk op het eiland gevestigd met 1 of meerdere personen (zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de vorm van het Zorgverzekeringskantoor; het Ministerie van Financiën in de vorm van de Belastingdienst CN; het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
De samenwerking tussen deze twee overheden is niet altijd perfect te noemen, vaak ook omdat bepaalde taken over meerdere ministeries zijn uitgerold, of een combinatie zijn tussen lokaal (OLB) en Rijksoverheid. Ondernemers zullen dit merken door de verschillende “loketjes” waar zij verplicht langs moeten gaan om zaken te regelen. Dit is vaak omslachtig te noemen, zeker gezien de kleinschaligheid van het eiland.
Aan de andere kant levert het ook mogelijkheden op, aangezien wetten en regelgeving vanuit een stabiel Nederlands systeem komen. Transparantie en behoorlijk bestuur staan dan voorop.

Ondernemen op Bonaire

Neem direct contact op