Mar 07
Eventonan

Atardi di informashon: Garantia di depósito na Hulanda Karibense

Depositogarantie in Caribisch Nederland

Bo tabata sa ku Garantia di depósito pa Hulanda Karibense ta protegé habitante di Boneiru, Sint Eustatus i Saba. E ta grátis i ta protegé sèn di spardó te 10.000 USD den e kaso ku algu pasa ku un banko i ku tin reglanan spesial pa negoshinan?

De Nederlandsche Bank (DNB) ta responsabel pa depósito di garantia i ta paga si mester.

Bo kier sa mas di esaki? Awel ata bo chens!

Kamara di Komersio huntu ku DNB ta organisa un atardi di informashon pa informa abo komo empresario tokante esaki.

Fecha: 7 maart

Ora: 16:00-17:00

Luga: Kamara di Komersio

Idioma: Hulandes (ku splikashon na ingles)

Si bo tin mas pregunta of ke wordu bon informa, registra mesora.