May 30
Events

Informatiesessie verhoging wettelijk minimumloon & Helpdesk WML

Op 11 en 13 juni organiseert de Kamer van Koophandel Bonaire in samenwerking met de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) informatiesessies voor werkgevers over de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024. Tijdens deze informatiesessie wordt de helpdesk WML en een rekentool voor werkgevers gelanceerd.

Naar aanleiding van de getekende samenwerkingsovereenkomst tussen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK), is afgesproken om een “Helpdesk WML” in te richten ter ondersteuning van ondernemers.

Het doel hiervan is om ondernemers meer inzicht te bieden over de mogelijke gevolgen van de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) op hun bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen ondernemers tijdig passende maatregelen in hun bedrijfsvoering nemen zonder dat dit leidt tot buitensporige prijsstijgingen.

Om te starten, zal de KvK in samenwerking met de RCN-unit SZW en het OLB deze maand de volgende informatiesessies organiseren waar de verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 zal worden besproken. Welk effect heeft dit op uw organisatie, waar dient u aan te voldoen en hoe kunt u, via een rekentool, zien welke effecten de verhoging op uw organisatie zal hebben? Ondernemers kunnen zich gratis aanmelden voor een informatiesessie.

Hierna zal voor de ondernemers die het nodig achten om een wat diepere uitleg te krijgen van de rekentool, de mogelijkheid bestaan om via 1-op-1 sessies intensievere ondersteuning te krijgen.

Informatiesessies:
Dinsdag 11 juni 2024 | 10:00 – 11:00 een Papiamentse/Spaanse sessie
Dinsdag 11 juni 2024 | 18:00 – 19:00 een Nederlandse/Engelse sessie

Donderdag 13 juni 2024 | 10:00 – 11:00 een Nederlandse/Engelse sessie
Donderdag 13 juni 2024 | 18:00 – 19:00 een Papiamentse/Spaanse sessie

Locatie: Kamer van Koophandel, Kaya Amsterdam 23

Gratis aanmelden