De kamer van Koophandel Bonaire levert een aantal aanvullende diensten aan ondernemers. Deze diensten kunt u hier vinden.

Historisch Uittreksel

De Kamer van Koophandel kan u een overzicht verstrekken van de wijzigingen die gedurende de looptijd van de onderneming of organisatie zijn opgetreden. Dit zijn bijvoorbeeld de wijzigingen van de functionarissen of wijzigingen van de handelsnaam. U kunt dit voor de gehele looptijd van de organisatie of voor een beperktere periode doen. Voor het verkrijgen van een dergelijk uittreksel kunt u een email sturen naar handelsregister@kvkbonaire.com met vermelding van de naam en het KvK-nummer van de organisatie.

Verklaringen over gegevens in het Handelsregister

De Kamer van Koophandel kan u ook een overzicht verstrekken van gegevens in het handelsregister. Het betreft dan bijvoorbeeld een overzicht van alle bestuurders of alle oude adressen of alleen antwoord op de vraag een persoon op een bepaalde datum  bevoegde bestuurder was of alle adressen waarop een onderneming gevestigd was. Voor het verkrijgen van een dergelijke verklaring kunt u een email sturen naar handelsregister@kvkbonaire.com met vermelding van de naam, het KvK-nummer van de organisatie en de specifieke vraag die u heeft.

Bedrijvenlijst

De Kamer van Koophandel verstrekt ook bedrijvenlijsten aan ondernemers. In het handelsregister zijn de bedrijfsactiviteiten van bedrijven opgenomen. De activiteiten zijn verdeeld in één hoofdactiviteit en maximaal drie nevenactiviteiten. Deze indeling is gemaakt op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland. Deze indeling is ook internationaal geaccepteerd en wordt wereldwijd gebruikt. Op basis van deze indeling kunt u de gegevens van bedrijven opvragen die zich op Bonaire bevinden. Bijvoorbeeld een overzicht van alle autowasserijen of bakkers op Bonaire. Per onderneming betaalt u dan $ 0,56 voor de gegevens die in een Excel-bestand aan u worden geleverd (met een minimum van $ 8,38 per bestelling). Voor de aanvraag van een bedrijvenlijst klikt u HIER.

Certificaat van Oorsprong

De Kamer van Koophandel geeft aan ondernemers die goederen op Bonaire produceren een “Certificaat van Oorsprong”. Dit certificaat kunnen ondernemers gebruiken bij de export van goederen om aan te tonen dat de goederen op Bonaire gemaakt zijn. Voor het verkrijgen van een dergelijk certificaat kunt u een email sturen naar handelsregister@kvkbonaire.com. Hierbij geeft u dan het soort goederen, de aard van de goederen en de aantallen goederen aan, inclusief de prijzen. Deze informatie wordt vervolgens in het certificaat gezet. Na betaling van de kosten voor dit certificaat kunt u het dan ophalen bij de Kamer van Koophandel.

Verhuur vergaderruimte

De Kamer van Koophandel beschikt over een trainingszaal en vergaderruimten. Voor de actuele tarieven en de beschikbaarheid kunt u contact opnemen met administratie@kvkbonaire.com. Vermeld u daarbij duidelijk het aantal personen, de datum en het tijdstip van de bijeenkomst. U krijgt dan een spoedige reactie met de beschikbaarheid en het tarief voor de huur van de vergaderruimte. Hierbij zijn ook afspraken te maken over de gewenste catering.

Tarieven

[volgt per 1/1/2022]

Neem direct contact met ons op