De belangrijkste sector van de Bonairiaanse economie is en blijft het toerisme. Veel mensen werken in het toerisme of één van de toeleverende sectoren. Bonaire probeert de economie te diversifiëren door in te zetten op landbouw en de dienstverlenende sector. De bedrijvigheid op Bonaire groeit ieder jaar gemiddeld met 2,8% per jaar. De Kamer van Koophandel merkt dit ook in de groei van het aantal ondernemingen op Bonaire dat is ingeschreven in het handelsregister.  

Het gemiddeld inkomen op het eiland ligt rond de $25.500 gemiddeld per persoon. Door de COVID-19 crisis zal dit gemiddelde inkomende zijn gedaald in het afgelopen jaar. Daarnaast vertoont de koopkracht van mensen op het eiland een lichte daling (bron: Trends in de Caribbean Netherlands 2022, CBS) 

Sectoren

De Kamer van Koophandel heeft in 2020 een representatieve enquête gehouden onder ondernemers op het eiland. Hieruit blijkt dat het toerisme, de bouw en de dienstensector de voornaamste sectoren op het eiland zijn. 

In de enquête heeft 42% van de bedrijven aangegeven in de toeristische sector werkzaam te zijn. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze branche ook een stuwende kracht is voor de Bonairiaanse economie. Veel sectoren in de economie zijn toeleverancier of hebben een afhankelijkheid van deze sector. 

Het toerisme is de grootste sector binnen de economie van Bonaire. In het onderzoek van het CBS “Trends in de Caribbean Netherlands 2019” ligt het aandeel toerisme op ca. 38,4%. In de enquête ligt dat dus iets hoger. Deze sector is echter breed gedefinieerd. In de enquête is daarom gevraagd aan ondernemingen om binnen de sector aan te geven wat de specifieke bedrijfstak is waarbinnen zij werkzaam zijn. De onderstaande tabel geeft aan dat er een mooie spreiding is binnen de respondenten uit de toeristische sector.   

Belastingen

Bonaire is een openbaar lichaam van Nederland. Dat betekent dat op Bonaire andere wetten en regels gelden dan in Europees Nederland. Dit geldt ook voor de belastingen. Belangrijkste en opvallendste afwijkingen van Nederland zijn de winstbelasting (0% tarief), de dividendbelasting (5% tarief) en de loonbelasting (30,4%). Verder kent Caribisch Nederland een vastgoedbelasting van toepassing. Dit tarief verschilt voor particulieren en ondernemingen. Het is daarom goed om u via de link te informeren over de geldende tarieven en opcenten van de lokale overheid. 

Ondernemen op Bonaire

Neem direct contact op