Om op Bonaire als ondernemer actief te zijn dient u in het bezit te zijn van een of meer vergunningen. Deze vergunningen worden door de lokale overheid (Openbaar Lichaam Bonaire) afgegeven. Voor ieder bedrijf is het verplicht om een vestigingsvergunning te hebben om te mogen starten met de onderneming. Daarnaast zijn er misschien nog een aantal aanvullende vergunningen nodig afhankelijk van de activiteiten die u gaat ontplooien. De meest voorkomende vergunningen op dit gebied zijn: de milieuvergunning, de Drank- en HORECA-vergunning, de restaurantvergunning en de ventvergunning. De openingstijden van het Openbaar Lichaam Bonaire voor ondernemersvergunningen vindt u hier.

Vestigingsvergunning

De Wet vestiging bedrijven BES (klik hier voor huidige wetgeving) verplicht bedrijven om een vestigingsvergunning te hebben om te mogen ondernemen op Bonaire. Voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning staan er in de wet drie eisen. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet u aan het volgende voldoen:

 1. U dient voldoende kennis te hebben van de activiteiten die u gaat ontplooien;
 2. U dient voldoende kapitaal te hebben voor de activiteiten die u gaat ontplooien;
 3. U dient niet in strijd te handelen met het algemeen belang.

De bovenstaande eisen in de wet leiden in de praktijk zelden tot problemen. De activiteiten waarover wordt gesproken zijn de activiteiten die in het handelsregister worden ingeschreven.

Aanvragen vestigingsvergunning

Voor het aanvragen van de vergunning heeft de Kamer van Koophandel Bonaire afspraken gemaakt met het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze afspraak, ingaande per 1 april 2021, houdt in dat een ondernemer een recent uittreksel van minder dan zeven (7) werkdagen oud van de Kamer van Koophandel bij de aanvraag moet indienen. Door deze afspraak kan de procedure voor het verkrijgen van de vergunning bij het Openbaar Lichaam Bonaire verkort worden. Een andere verandering die per deze datum geldt is dat in de Handelsregister niet meer wordt geregistreerd of een onderneming in bezit is van een vestiginsvergunning. De reden hiervoor is omdat KvK volgens de wet- en regelgeving geen verplichting heeft om deze Gegevens bij te houden.

Klik op onderstaande knop “Vergunningen”  om uw aanvraag in te dienen op de website van Openbaar Lichaam Bonaire.

Termijn voor verkrijgen vestigingsvergunning

Ondernemers die een vestigingsvergunning aanvragen kunnen die binnen 6 werkdagen krijgen. Dit kan want vanaf 1 juli is het mogelijk om de aanvraag online te doen. Als de aanvraag online gebeurt, is de verwerkingstijd ervan veel korter. Het openbaar lichaam Bonaire en de Kamer van Koophandel komt zo tegemoet aan de wensen van mensen die een bedrijf willen beginnen.

Overige vergunningen

Naast de vestigingsvergunning kan het zijn dat u nog meer vergunningen nodig heeft om uw bedrijf te openen. Dit is afhankelijk van de activiteiten die u in het handelsregister noteert. Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare bedrijfsvergunningen voor Bonaire. Het bedrijvenloket kan u helpen met het inventariseren van de benodigde vergunningen.

Starten als ondernemer vanuit Europees Nederland en het buitenland.

Het bedrijvenloket assisteert ook ondernemers die willen starten met ondernemen van buiten Bonaire. Voor hen is het vaak moeilijk om inzicht te krijgen in de stappen die moeten worden doorlopen om een onderneming op het eiland te beginnen en wat ervoor nodig is om op Bonaire te gaan wonen. In dit document treft u aan welke stappen moeten worden doorlopen, welke documenten noodzakelijk zijn en wat de verwachte doorlooptijd is van deze stappen. Mocht dit overzicht toch nog vragen oproepen dan kunt u altijd contact opnemen met bis@kvkbonaire.com.

 

 

 

Veelgestelde vragen over vergunningen

 • Hoe weet ik welke vergunningen ik moet aanvragen als ondernemer?

  U heeft uw onderneming ingeschreven in het handelsregister. Een van de vragen die gesteld worden is: “welke activiteiten gaat u daadwerkelijk uitvoeren”. Deze vraag is belangrijk omdat dit de graadmeter is voor de vergunningen die u wel (of niet) hoeft aan te vragen.


  We zien bij het handelsregister vaak dat ondernemers “alles” willen doen, dat ze 50 activiteiten willen inschrijven (uiteenlopend van timmerman tot tuinman, van autoverhuurder tot restaurant / cafe-eigenaar). Dat is allemaal toegestaan, maar het kent wel een keerzijde: je moet namelijk voor heel veel van deze activiteiten een vergunning aanvragen als je dit in het handelsregister neerzet. En dat kan aardig wat geld, energie en tijd gaan kosten om dat te regelen.

  U kunt op de website van het Openbaar Lichaam alle informatie over de diverse vergunningen vinden https://bonairegov.com/ondernemers

 • Ik ga een activiteit toevoegen; moet ik dan ook een vergunning gaan aanvragen?

  Dat ligt er maar net aan welke activiteit het betreft. Indien u gaat adviseren op het gebied van online marketing dan zal hoogstwaarschijnlijk geen extra vergunning nodig zijn. Maar gaat u een café of restaurant openen, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Laat u dus goed informeren bij het Bedrijvenloket van de KvK alvorens u een activiteit gaat toevoegen.

  U kunt op de website van het Openbaar Lichaam alle informatie over de diverse vergunningen vinden https://bonairegov.com/ondernemers

Neem direct contact met ons op