Bedrijven die worden ingeschreven in het handelsregister hebben de mogelijkheid om een of meerdere handelsnamen toe te voegen. Een handelsnaam kan verschillen van de officiële naam van de onderneming. Deze officiële naam staat in de statuten en is niet zomaar te veranderen (tenzij de statuten door de notaris worden aangepast). Door middel van een handelsnaam kun je als ondernemer onderscheid maken richting de buitenwereld, bijvoorbeeld verschillende handelsnamen voor verschillende activiteiten.

Toetsing van de handelsnaam

In sommige gevallen is het niet toegestaan of niet raadzaam om een bepaalde handelsnaam te gebruiken. Als een handelsnaam bijvoorbeeld al in het register van Bonaire voorkomt (of er sterk op lijkt) is het aan te bevelen om een andere naam te kiezen. Datzelfde geldt voor een bekende en/of beschermde naam. Zo is het gebruik van de handelsnaam Apple, Samsung, Shell, McDonalds etc niet aan te raden, ook al komen deze bedrijfsnamen niet voor in het register van Bonaire. Deze namen zijn geregistreerd en dus beschermd. Indien u toch voor zo’n naam kiest kunt u verwachten dat er op zeer korte termijn eventuele juridische gevolgen zullen volgen vanuit het bedrijf waarvan u de naam gebruikt.

Een door u gekozen handelsnaam kunt u laten checken bij de Kamer van Koophandel. De kosten hiervoor zijn 30 USD. Bij een oprichting van een rechtspersoon (bijvoorbeeld NV, BV of stichting) bij een notaris zit deze check standaard in de prijs.

Om uw merk en of model te registreren kunt u contact opnemen met BOIP | CaribIE

Veelgestelde vragen over het financiering van een bedrijf

 • Wat gebeurt er als ik een al bestaande handelsnaam in wil schrijven?

  Wanneer u een aanvraag voor handelsnaam indient bij het handelsregister dan wordt deze gecontroleerd op mogelijke conflicterende handelsnamen die al geregistreerd zijn. Indien we negatief adviseren dan kan de aanvrager twee dingen doen: hij kan de naam veranderen naar een naam die niet conflicterend is en deze indienen. Of hij kan de naam alsnog indienen. De eerste gebruiker van de naam wordt hierover ingelicht. Deze eerste gebruiker kan de naam claimen en een eventuele vordering tot schadevergoeding indienen via de rechter. De eerste gebruiker dient dan wel aan te tonen dat hij/zij schade heeft geleden als gevolg van het feit dat een ander dezelfde naam heeft gebruikt.

 • Kan ik meerdere handelsnamen opgeven?

  Ja, dat is mogelijk. Voor elke onderneming is het mogelijk om meerdere handelsnamen in te schrijven in het handelsregister. U mag zelf bepalen hoeveel namen u wilt registeren. Het is overigens wel verstandig dat de namen direct verband houden met de activiteiten die u uitvoert als onderneming. Dit om te voorkomen dat er verwarring ontstaat bij derden. Zo is het bijvoorbeeld raar om uw bakkerij een naam te geven met de term “Slagerij” of “Schildersbedrijf” etc.

  Een stichting of vereniging (die geen onderneming draagt) kan geen handelsnaam opgeven. Zij kunnen alleen onder de officiële naam opereren en ingeschreven staan, eventueel met een verkorte naam die wordt opgegeven. Deze naam wordt vaak al in de statuten door de notaris aangegeven.

 • Ik wil een handelsnaam niet meer gebruiken, kan dat?

  Ja, dat is mogelijk. U kunt een handelsnaam van uw bedrijf altijd wijzigen & verwijderen uit het register indien u dat wilt. De persoon / personen die de onderneming vertegenwoordigen dienen dit aan te geven bij het register. Hiervoor dient u een formulier R in te vullen en te ondertekenen. De officiële naam van de onderneming (BV of NV) / stichting / vereniging kunt u niet zomaar wijzigen. Deze informatie staat in de statuten van de rechtspersoon. De informatie kan alleen door de notaris op Bonaire worden gewijzigd.

Neem direct contact met ons op