De KvK heeft een aantal taken die bij wet zijn vastgelegd (Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES). De belangrijkste taken zijn:

  • Het beheer van het handelsregister van Bonaire (hierin staan alle bedrijven, rechtspersonen en nevenvestigingen die op het eiland gevestigd zijn vermeld)
  • Het informeren en adviseren van de overheid op het gebied van economische ontwikkeling (zowel gevraagd als ongevraagd)
  • Het vertegenwoordigen van alle bedrijven op het eiland (deze vertegenwoordiging gebeurt door de vijf gekozen bestuurders van de KvK. Elk jaar vinden er verkiezingen plaats waarin tenminste 1/3 van de bestuurders wordt gekozen. De kiezers die mogen stemmen zijn de bestuurders, eigenaren die op de kieslijst voorkomen. Deze kieslijst wordt elk jaar opnieuw opgemaakt).

De KvK zet zich vooral in om de randvoorwaarden voor het ondernemen op het eiland te verbeteren. Vanuit het Ondernemershuis Bonaire (een initiatief van de KvK om een one-stop-shop te realiseren op het eiland) krijg je als ondernemer op verschillende vlakken advies en informatie. Zo is het Bedrijvenloket er voor informatie over zakelijke vergunningen en kun je informatie en gericht advies krijgen van een van de adviseurs over alles wat te maken heeft met ondernemen op het eiland. De bedoeling is dat het Ondernemershuis meerdere zaken achter dezelfde voordeur gaat brengen zodat ondernemers minder tijd kwijt zijn om bepaalde informatie te krijgen.

Op dit moment werken er 9 medewerkers bij de KvK en bestaat het bestuur uit 5 personen. Gezamenlijk proberen we de wettelijke taken zo goed als mogelijk is te vertalen naar de dagelijkse uitdagingen die we op Bonaire tegenkomen. Vooral de economische ontwikkeling van de gemeenschap met de nadruk op ondernemerschap is een continue uitdaging.

Contact