Ondernemen op Bonaire is een vorm van topsport. Door de uitdagingen van een eiland, een kleine gemeenschap, het weer en de omstandigheden zal het uiterste van een ondernemer worden gevraagd. De ondernemer die op Bonaire wil beginnen en wil slagen dient innovatief te denken, creatief te zijn met de omstandigheden en zich kunnen aanpassen aan de Caribische markt. Daar tegenover staan de voordelen van overzichtelijkheid en de vele kansen doordat de markt nog niet volgroeid is. Bonaire is te vergelijken met een groene weide waar je als ondernemer alle kanten op kan gaan en waar concurrentie op veel vlakken nog niet of nauwelijks aanwezig is. Kortom, een groeimarkt met veel kansen en uitdagingen.

Bonaire focust zich op drie pijlers, te weten toerisme, dienstensector en landbouw. Duurzaamheid is een woord dat onlosmakelijk verbonden is met Bonaire. Een voorbeeld hiervan is de grote hoeveelheid duurzame energie die nu al wordt opgewekt en wordt verwerkt. Bonaire is daarmee een van de meest toonaangevende voorbeelden op het gebied van gebruik van duurzame energie.

Ondernemen op Bonaire

Neem direct contact op