Jun 12
Events

Inschrijven voor informatiesessies over stijging minimumloon kan nog donderdag 13 juni 2024

Op dinsdag 11 juni 2024 vonden de eerste informatiesessies plaats over de stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML). De ochtend- en avondsessies in het Papiaments, Spaans, Nederlands en Engels werden door circa 30 ondernemers bijgewoond. Inschrijven voor de sessies op donderdag 13 juni is nog mogelijk.

De samenwerking tussen de KvK en het OLB werd versterkt door de aanwezigheid van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die tijdens de informatiesessies informatie gaf over de stijging van het minimumloon, de tegemoetkoming voor werkgevers en alle arbeidszaken die daarmee samenhangen. Tijdens de sessies heeft de KvK naast informatie over de ‘Helpdesk-WML’ de rekentool uitgebreid besproken. Deze kunnen ondernemers gebruiken om beter inzicht te krijgen wat de effecten van de WML-stijging zijn op hun salariskosten en hun algehele onderneming.

Na de presentaties was er ruimte voor de ondernemers om vragen te stellen aan de KvK, SZW en het OLB. Donderdag 13 juni zullen er nog twee sessies worden gehouden, in de ochtend 10:00 – 11:00 uur een Nederlandse/Engelse sessie en in de avond 18:00 – 19:00 uur een Papiamentse/Spaanse sessie.

Wilt u een van deze sessies bijwonen dan kan dat door uzelf via de deze link in te schrijven: https://forms.gle/XpUnPMPqna4r44xF8