Apr 06
Events

Seminar | HULP bij ONLINE aangifte Inkomstenbelasting 2022

Ook dit jaar biedt de Belastingdienst in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK) hulp bij het invullen van je online aangifte. Kom met je laptop, tablet of mobiele telefoon en je wordt bijgestaan zodat je zelf je aangifte online kunt doen.

DATUM & LOCATIE
13, 18, 20 en 25 april 2023
2, 4, 9 en 11 mei 2023
18:30 – 21:00 uur
Kamer van Koophandel
Kaya Amsterdam 23

Wil je van de gelegenheid gebruik maken? Meld je uiterlijk op vrijdag 25 april aan via: register@kvkbonaire.com

Wat heb je nodig:
Bewijsstukken (indien van toepassing) voor het doen van de aangifte:

 • Jaaropgave(n)/loonbelastingkaart(en) e/o overzicht eventuele andere inkomsten (jaarrekening E.Z.);
 • Betalingsbewijs levensverzekering;
 • Betalingsbewijzen (bonnen) onderhoudskosten eigen woning;
 • Rentebrief hypotheek, risico- en brandverzekering;
 • Rentebrief persoonlijke lening(en);
 • Betalingsbewijs giften;
 • Betalingsbewijs levensonderhoud naaste familieleden;
 • Betalingsbewijs medische e/o overlijdenskosten;
 • Bewijsstukken studiekosten van belastingplichtige/echtgeno(o)t(e)
 • Bewijsstukken studiekosten kind(eren) die een MBO-, HBO- of universitaire opleiding volgen;
 • Inschrijvingsbewijs;
 • Bewijs ontvangen (spaar)rente/dividend.

Zorg ervoor dat deze bewijsstukken gescand en opgeslagen zijn.