Wilt u als ondernemer aan de slag op Bonaire dan dient u uw bedrijf te registreren in het handelsregister. Meer weten over het handelsregister? Bekijk de pagina “De meest gestelde vragen over het handelsregister“.

Uw bedrijf inschrijven in het handelsregister is niet moeilijk, maar het vereist wel wat aandacht en tijd van u. U dient aan een aantal wettelijke eisen te voldoen om te komen tot een succesvolle inschrijving. De inschrijving kan gebeuren door een login met bijbehorend wachtwoord aan te maken en uw gegevens digitaal in te vullen in het handelsregistersysteem van de Kamer. Rechtspersonen worden door de notaris op Bonaire ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor een dergelijke inschrijving kunt u zich daarom wenden tot één van de notarissen op Bonaire.

Voor de inschrijving van een eenmanszaak kunt u HIER klikken om naar het digitale  inschrijfformulier te gaan. Na de digitale inschrijving en betaling kunt u langs de Kamer van Koophandel Bonaire om uw identiteit te laten verifiëren.

Mocht u thuis niet beschikken over een computer en scanner dan kunt u bij de Kamer van Koophandel langskomen om daar uw gegevens in te vullen in onze “Digitale kiosk”. Medewerkers van de Kamer van Koophandel zijn dan graag bereid u te assisteren bij het online invullen van de gegevens in het handelsregister.

Wilt u een Vennootschap onder Firma (VOF), een Commanditaire Vennootschap (C.V.) of een Maatschap oprichten dan kunt u HIER klikken voor het digitale inschrijfformulier van deze vennootschappen. Ook hier geldt dat u na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel langs moet komen om uw identiteit te laten verifiëren.

Veelgestelde vragen over het inschrijven van een bedrijf

 • Moet ik mijn bedrijf inschrijven?

  Ja, iedereen die op Bonaire onderneemt moet het bedrijf inschrijven in het handelsregister. De wet onderscheidt 3 soorten van inschrijvingen: rechtspersonen, ondernemingen en nevenvestigingen (of filialen).

 • Wanneer moet ik me inschrijven?

  De wet eist dat u binnen 7 dagen na aanvang van de ondernemersactiviteiten uw bedrijf in het handelsregister registreert. Concreet betekent dit dat wanneer u naar buiten treedt met uw bedrijf (bijvoorbeeld: u gaat een contract aan met een leverancier; u bestelt uit naam van uw toekomstig bedrijf inventaris of u vraagt een vergunning aan). In al deze gevallen heeft u een aanvang gemaakt met ondernemersactiviteiten en dus dient u ingeschreven te staan en een KvK-nummer te hebben.

 • Hoe en wanneer krijg ik een KvK-nummer?

  Indien uw inschrijving is ingediend dan wordt deze gecontroleerd op de volledigheid. Er dient immers voldaan te worden aan alle wetgeving die van toepassing is. Indien uw inschrijving compleet is dan wordt uw bedrijf ingeschreven in het handelsregister. Daarbij krijgt u een KvK-nummer. Dit nummer is uniek en blijft altijd verbonden aan uw bedrijf. Dit nummer staat op uw uittreksel en dient u altijd te vermelden op al uw uitgaande post (zoals facturen, offertes etc).

 • Moet ik persoonlijk langskomen of kan ik ook via e-mail mijn bedrijf inschrijven?

  Een inschrijving dient altijd in persoon te gebeuren. De wettelijke Kamerformulieren dienen ingeleverd te worden, voorzien van originele handtekeningen. Een elektronische handtekening kennen we (nog) niet op Bonaire, vandaar de verplichting om originele (fysieke) formulieren in te leveren. Voor de eenmanszaak dient u zich te identificeren bij onze service-balie.

  Indien u een rechtspersoon wilt inschrijven, dan hoeft u niet langs te komen. De inschrijving wordt door de notaris verzorgd.

Neem direct contact met ons op