Aug 09
Nieuws

10.000ste inschrijving handelsregister Bonaire

Op 14 februari 2017 heeft de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (hierna: KvK) haar

10.000 e inschrijving in het handelsregister van Bonaire ontvangen. De nieuwe inschrijving, een

eenmanszaak genaamd Bon Vibe heeft het genoegen om dit speciale nummer voor altijd te mogen

dragen. Om dit historische moment te onderstrepen werd de eigenaar van de eenmanszaak, mevr.

Nadia Dabboussi speciaal hiervoor in het zonnetje gezet door de secretaris van het handelsregister,

dhr. D.V. ter Burg en het hoofd handelsregister, mevr. M. Larmonie.

Officieel register

Het handelsregister is een verplicht register voor alle ondernemingen, rechtspersonen en

nevenvestigingen die op het eiland actief zijn (geweest). Het is te vergelijken met het register voor

personen dat bij Burgerzaken in beheer is, alleen dan voor bedrijven, stichtingen en verenigingen.

Het register vormt een bron van informatie voor iedereen die wil weten wie er achter een bepaalde

onderneming zit, waar deze is gevestigd en wat voor type onderneming het is. Ook vormt het

handelsregister een graadmeter om te zien hoe het met de ondernemersgeest van Bonaire gaat (en

dus de economische ontwikkeling van het eiland).

Geschiedenis

De eerste inschrijving in het handelsregister van Bonaire was op 5 februari 1960, een bedrijf

genaamd “Bonaire resort company N.V.” Dit bedrijf is al lange tijd niet meer actief. Het oudste, nog

actieve bedrijf op Bonaire is S.E.L. Maduro & Sons Bonaire N.V. (KvK# 7) en is ingeschreven op 16

september 1963. Sinds 10 oktober 2010 staan ook alle stichtingen en verenigingen ingeschreven in

het handelsregister. Voor die tijd was er nog een afzonderlijk Stichtingenregister waar deze

entiteiten ingeschreven stonden. Na 2010 hebben de stichtingen en verenigingen dus dezelfde

rechten en plichten uit de Handelsregisterwetgeving als de ondernemingen die ingeschreven staan.

Na iets meer dan 57 jaar zijn er dus 10.000 inschrijvingen geweest; de vraag die gesteld kan

worden hoelang het gaat duren voordat we een volgende mijlpaal (# 15.000) in kunnen schrijven.

Gezien de toename van bedrijvigheid op het eiland zal dit zeker een stuk sneller gaan.

Ondernemerschap

De KvK wenst Bon Vibe al het geluk, wijsheid en kracht toe om te slagen als ondernemer op

Bonaire. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de eerder ingeschreven 9.999 andere entiteiten. Door

het stimuleren van ondernemerschap op het eiland worden banen gecreëerd wat uiteindelijk goed

is voor de economische ontwikkeling en dus voor de gehele bevolking.