May 27
Nieuws

Succesvolle samenwerking Kamer van Koophandel en HBN Law & Tax

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire heeft van 21 t/m 24 mei in samenwerking met HBN Law & Tax diverse informatiesessies georganiseerd met als thema de verschillende heffingen van belasting van de winst en opbrengsten voor EZ, BV’s en NV’s en over indirecte belastingen voor ondernemers en vennootschappen (loonbelasting en ABB).  

De zes volledig volgeboekte sessies zijn door de deelgenomen ondernemers met veel interesse gevolgd. In de door HBN Law & Tax verzorgde informatiesessies hebben de deelnemers verschillende tools en inzichten meegekregen over de diverse belastingwetten en regelgeving, met betrekking tot heffingen van belasting over de winst en opbrengsten, en over loonbelasting en algemene bestedingsbelasting voor ondernemers en vennootschappen. Deze tools kunnen zij gebruiken en verwerken in hun eigen organisaties. 

De enthousiaste deelname van de deelnemers en de waardering naar de spreker toe geven aan dat dergelijke informatiesessies zeker voor herhaling vatbaar zijn. 

De Kamer van Koophandel kijkt met tevredenheid op deze bijeenkomsten terug en zal zich blijven inzetten om sessies te organiseren die van toegevoegde waarde zijn voor alle soorten bedrijven en organisaties die in het Handelsregister staan ingeschreven. De KvK spreekt ook haar dank uit aan de spreker van HBN Law & Tax, Jorik Julsing, voor zijn getoonde enthousiasme en uitstekende professionaliteit. 

Jorik Julsing van HBN Law & Tax geeft aan heel blij te zijn met de grote opkomst, belangstelling voor het onderwerp en participatie door de deelnemers bij alle sessies en niet in de laatste plaats de bijzonder prettige samenwerking met de Kamer van Koophandel en Nijverheid.  

Wilt u op de hoogte blijven van de workshops, cursussen of projecten de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire dit jaar gaat aanbieden? Dan nodigen we u uit onze website en onze Facebookpagina in de gaten te houden. 

U kunt ook contact opnemen met de Kamer van Koophandel op 717-5595 of een mail sturen naar bis@kvkbonaire.com