Oct 04
Nieuws

Bekendmaking kandidaatstelling

BEKENDMAKING

DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID BONAIRE maakt bekend dat conform het bepaalde bij art. 5 en 6 van het Kiesbesluit Kamers van Koophandel en Nijverheid BES het tijdvak voor de

KANDIDAATSTELLING

met betrekking tot de verkiezing van de leden van de Kamer is vastgesteld van 1 t/m 14 november 2022.
Voor de vervulling van vijf (5) vacatures in het bestuur van de Kamer van Koophandel en Nijverheid BES zullen kiesgerechtigden kiezen.

Gedurende dit tijdperk van veertien dagen voor de kandidaatstelling, kunnen bij de Kamer van Koophandel op de werkdagen tijdens de reguliere openingstijden van de Kamer, kandidaten worden opgegeven, door indiening van een opgave ondertekend door ten minste vijftien (15) kiezers die bevoegd zijn deel te nemen aan de verkiezing, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze bereid is een kandidatuur te aanvaarden. Elke opgave mag slechts de naam van één kandidaat bevatten. De inlevering van de opgave van kandidaten geschiedt persoonlijk door één van de ondertekenaars.

De formulieren voor de opgave van kandidaten en voor de schriftelijke verklaring zoals hierboven bedoeld zijn vanaf 4 oktober 2022 kosteloos voor kiezers verkrijgbaar bij de Kamer, Kaya Amsterdam 23.

Voor nadere inlichtingen hieromtrent kunt U contact opnemen met de Kamer van Koophandel, via telefoon 717- 5595 of per e-mail aan de secretaris: director@kvkbonaire.com

De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire