Nov 15
Nieuws

Boodschap tijdens werkbezoek Nederland: gerichte actie is nodig

Begin September bracht de KvK, samen met voorzitter Huub Groot en bestuurslid Nina den Heyer, een bezoek aan Nederland. Het doel van het bezoek was om met diverse ministeries en organisaties te praten, die te maken hebben met de economische ontwikkeling van Bonaire. Hierbij werd er ook met diverse Tweede Kamerleden over de situatie van het eiland gesproken, zoals een bestaansminimum, hulp bij de ontwikkeling van de agrarische sector, de gelden uit de regio-envelop, het lokale bestuur en het aanstaande Bestuursakkoord. Tijdens de gesprekken liet de KvK duidelijk naar voren komen dat er vanuit verschillende ministeries gericht actie ondernomen moet worden op het gebied van armoedebestrijding, economische ontwikkeling en landbouw. De KvK liet hierbij weten bereid te zijn mensen en middelen in te zetten voor de realisatie van concrete projecten, die bijdragen aan de verbetering van de Bonairiaanse gemeenschap. Naar aanleiding hiervan kwam ook het programma Blue Destination ter sprake, waar enthousiast op werd gereageerd.

Op het gebied van duurzaamheid gebeurt er in verschillende sectoren veel op Bonaire. Omdat een goede samenwerking en gemeenschappelijke visie nog teveel ontbreekt tussen natuur, cultuur en economie, wordt er langs elkaar heen gewerkt en is onvoldoende zichtbaar wat er al gaande is op deze gebieden. Blue Destination is een overkoepelend meerjarenprogramma, welke belicht wat er gebeurt op het eiland en de synergie tussen een duurzame economie, beheer van de natuur en behoud van erfgoed en cultuur wil versterken. Met als doel de levenskwaliteit op het eiland te verbeteren. Blue Destination streeft naar de creatie van één identiteit (lifestyle), deze te laten ervaren (experience) en naar buiten te brengen (storytelling). De focus ligt hierbij niet alleen op de lokale bevolking: op internationaal vlak wil het programma op het gebied van duurzaamheid toerisme, bedrijven en investeerders aan trekken. Daarnaast sluit Blue Destination nauw aan op de sustainable development goals (SDG’s) op wereldniveau.

Voor zowel Bonaire als Nederland liggen hier kansen. Om in staat te zijn zaken op het eiland te veranderen, is een integrale samenwerking tussen Rijks- en lokale overheid essentieel. De vier partijen die het Blue Destination programma momenteel coördineren (BONHATA, TCB, KvK en STINAPA), willen Nederland meer betrekken bij de uitvoering van het programma en gebruik maken van kennis en expertise. De partijen waar in Nederland mee gesproken is zijn enthousiast over dit initiatief en de samenwerking tussen de partijen op het eiland. Veel van de ministeries zien de toegevoegde waarde in het verder uitrollen van Blue Destination en hebben aangegeven hier aan bij te willen dragen.