Mar 31
Nieuws

De KvK Bonaire ondersteunt ondernemers bij het aanvragen van de tegemoetkoming in loonkosten en inkomstenderving.

Werkgevers kunnen vanaf vandaag een verzoek indienen bij de RCN-unit SZW voor een tegemoetkoming in loonkosten en inkomstenderving. Er moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste twintig procent in verband met het coronavirus waardoor het personeel niet (volledig) aan het werk gehouden kan worden. De regeling kan ook ingezet worden voor werknemers met een nul-urencontract of een tijdelijk contract.

De noodregeling biedt ook ruimte om zelfstandig ondernemers en Directeur Grootaandeelhouders  te helpen die getroffen worden door de maatregelen in verband met het coronavirus. Hun inkomen kan onder bepaalde voorwaarden worden aangevuld tot tachtig procent van het wettelijk minimumloon.

De KvK Bonaire steun ondernemers bij het aanvragen van deze tegemoetkomingen in loonkosten. Mocht u als ondernemer hulp nodig hebben bij het aanvragen hiervan, stuur ons een email via steunloket@kvkbonaire.com.