Jan 25
Nieuws

De sleutel tot succes ligt op Bonaire zelf

Tijdens de KvK nieuwjaarsborrel op donderdag 17 januari maakte directeur Dick ter Burg van de gelegenheid gebruik om met iedereen terug te blikken op 2018 en een sprong te maken naar het nieuwe jaar. Niet alleen vanuit de KvK, maar ook vanuit het belang van de Bonairiaanse economie.

“Er is het afgelopen jaar weer hard gewerkt”, kopt de heer ter Burg zijn speech af, “alhoewel het achteraf niet altijd productief bleek te zijn”. Sommige bedrijven doen het zeer goed, waar andere moeite hebben het hoofd boven water te houden. Een aantal randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld nog niet op orde. Kosten zijn hoog en marges komen hierdoor onder druk te staan. Dit levert ontevredenheid op en ondernemen blijft hierdoor een grote uitdaging op Bonaire. Daarnaast hebben ondernemers hier te maken met een micro economie met macro uitdagingen.

Stijging aantal ondernemingen

Het handelsregister laat ondanks dat een groei zien van het aantal inschrijvingen. De bouwsector draait overuren, overal op het eiland komen nieuwe projecten van de grond en ondernemers in de regio komen naar Bonaire om filialen op te zetten voor hun organisaties. De nieuwe Nederlandse regering zet vanaf januari 2018 ook meer stappen om Bonaire en de regio beter te organiseren. Goede ontwikkelingen. De sleutel tot succes ligt echter op het eiland zelf, niet in Den Haag, en deze sleutel wordt in sommige gevallen niet opgepakt. Het Strategisch Toeristisch Masterplan is hier een voorbeeld van.

Strategisch Toeristisch Masterplan

Een plan met een breed draagvlak om de ontwikkeling van de Bonairiaanse economie verder te helpen en dat in december 2017 al klaar lag. De verwachting was om hier begin 2018 mee van start te gaan. Een jaar na dato is er vanuit de Eilandsraad en Bestuurscollege echter nog steeds niet besloten of het plan geaccepteerd wordt of niet. Een totale stilte vanuit die hoek. Dit ondanks de vele vragen van verschillende organisaties, waaronder de KvK, om met een besluit te komen en te starten met de uitvoer van dit belangrijke document. Dit plan is nodig voor beleid, waar de toeristische sector grote behoefte aan heeft om een koers te kunnen bepalen. Dit beleid is ook nodig om wildgroei van organisaties en bedrijven te voorkomen, die een negatieve impact op het eiland kunnen hebben. TCB, BONHATA, STINAPA en KvK hebben het afgelopen jaar de handen ineen geslagen en zijn op eigen initiatief verder gegaan: op 8 juni werd Bonaire uitgeroepen tot the first Blue Destination of the world.

Blue Destination

Het jaar 2018 stond voor de KvK daarom ook in het teken van de lancering van Blue Destination. Samen met de partners is er gekeken hoe dit concept groter gemaakt kan worden dan alleen het toerisme. Binnen Blue Destination worden natuur, cultuur en economie samengevoegd – de drie belangrijkste gebieden van het eiland, welke aan elkaar verbonden zijn. Op het snijvlak van deze drie gebieden vindt synergie plaats en daar zit de werkelijke toegevoegde waarde. Al meer dan 40 jaar bevinden we ons te midden van een beschermd natuurgebied. Gaat de natuur naar beneden, dan gaat de economie er achteraan. Wat weer ten koste gaat van het eiland en haar inwoners. Het is een gezamenlijke taak van het hele eiland om deze kip met de gouden eieren te beschermen. We kunnen hiervoor niet alleen naar de overheid kijken. Ook publiek-private samenwerkingen zijn nodig om gevaren voor de natuur en de gekoppelde economie af te wenden. Het terugdringen van plastic, het afschaffen van styrofoam-boxen, verbanning van schadelijke Oxybenzone in zonnebrand zijn goede initiatieven, maar er dient nog veel meer te gebeuren.

Om Blue Destination te laten slagen is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk en dient er actie te worden ondernomen in de vorm van concrete projecten. Om deze en andere initiatieven in goede banen te leiden kan de paraplu-functie van Blue Destination uitstekend worden ingezet. En daarbij tegelijktijdig het gevoel overbrengen dat – wanneer bezoekers arriveren – ze op een speciaal eiland zijn aangekomen, waar anders wordt omgegaan met de elementen dan op andere eilanden. Dat is ook het doel voor 2019 en de daarop volgende jaren.