Oct 22
Nieuws

Definitieve kiezerslijsten 2021 – 2022

Op grond van het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES vinden er elk jaar verkiezingen plaats voor één of meer posities in het bestuur van de Kamer van Koophandel Bonaire (hierna KvK). Iedereen die ingeschreven staat in het handelsregister van Bonaire bij een actieve onderneming kan als kiesgerechtigde zijn stem uitbrengen.

De KvK maakt bekend dat de kiezerslijsten voor het jaar 2021 openbaar gemaakt worden via bijgevoegde bijlagen. Om redenen van privacy worden de digitale versies van de lijsten niet langer volledig gepubliceerd, maar alleen voor- en achternaam van de kiesgerechtigde. De volledige en uitgebreide versies liggen ter inzage bij de balie van de KvK aan de Kaya Amsterdam 23 te Bonaire.

Via onderstaande link kunt u de lijsten met namen van de kiezers voor het Kleinbedrijf en voor het Grootbedrijf inzien. Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen voor een functie binnen het bestuur van de Kamer van Koophandel Bonaire dienen tenminste 15 handtekeningen te verzamelen. De personen die tekenen dienen op de lijst te staan van respectievelijk het Kleinbedrijf of het Grootbedrijf (afhankelijk van voor welke categorie de kandidaat zich verkiesbaar wil stellen).

Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de KvK via e-mailadres: director@kvkbonaire.com of telefonisch via nummer: 717-5595.

Definitief kiezerslijst Kleinbedrijf 2021

Definitief kiezerslijst Grootbedrijf 2021