Jul 13
Nieuws

Factuur van de jaarlijkse bijdrage 2022

Geachte ondernemer of bestuurder, Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Binnenkort treft u de factuur van de jaarlijkse bijdrage voor de Kamer van Koophandel Bonaire aan in het nieuwe digitale portaal van het Handelsregister. Bij ondernemers die nog geen online account hebben aangemaakt in dat portaal zal de factuur per mail naar het bij ons bekende email adres gestuurd worden.

Zoals bekend is deze bijdrage wettelijk verplicht voor iedere onderneming of organisatie die in het handelsregister van Bonaire staat ingeschreven. Waarschijnlijk treft u een ander bedrag aan op de factuur dan u gewend bent, omdat de relevante wet- en regelgeving per 1 januari jongstleden is gewijzigd.  Hierbij is het geïnvesteerd kapitaal niet langer leidend, maar de rechtsvorm van de organisatie. Per 30 april 2022 zijn de tarieven, naar aanleiding van alle reacties ontvangen van ondernemers en interventie van KvK Bonaire, door de Minister van Economische Zaken en Klimaat verlaagd. Het volledige overzicht van de nieuwe tarieven kunt hier vinden. De factuur zal binnen enkele dagen in uw portaal of mailbox te vinden zijn.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via administratie@kvkbonaire.com