Jun 17
Nieuws

Informatiepunt Milieu samenwerkingsovereenkomst

Op 17 juni is een samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Openbaar Lichaam Bonaire en de Kamer van Koophandel Bonaire getekend over het Informatiepunt Milieu. Dit informatiepunt zal gevestigd worden in de lobby van de Kamer van Koophandel aan de Kaya Amsterdam 23. Ondernemers kunnen hier informatie verkrijgen over de nieuwe in te voeren milieuregelgeving voor ondernemingen, het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES).

De informatie zal bij het punt in de vier talen Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans beschikbaar zijn op werkdagen tussen 8:00 en 12:00 uur in de ochtend. Ook zal deze informatie digitaal beschikbaar zijn op de website van het Informatiepunt Milieu: www.infomilcn.com

Het informatiepunt zal vanaf 1 september op de bovenstaande tijdstippen geopend zijn voor informatie en voorlichting aan ondernemers en belangstellenden.

Het streven van de overheden is om de regelgeving per 1 januari 2023 in te laten gaan. Voorafgaand zullen bedrijven geconsulteerd worden over de inhoud van de regelgeving.

In het IAB BES komen milieuregels voor bedrijven. De regelgeving wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in nauwe samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire opgesteld.

Het besluit regelt activiteiten van bedrijven die een impact kunnen hebben op het milieu. Bijvoorbeeld activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen door het werken met bepaalde stoffen of het lozen van ongezuiverd afvalwater. Ook kan het gaan om activiteiten die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van de omgeving, zoals het opslaan van gevaarlijke stoffen in opslagplaatsen of verpakkingen. De milieuregels zorgen ervoor dat de verontreiniging naar het milieu wordt beperkt of voorkomen en zorgen voor een schonere en veilige leefomgeving voor mens en dier.

Het IAB BES onderscheidt vier categorieën bedrijven: type 1, 2, 3 en 4.

Bedrijven type 1 hebben weinig impact op het milieu (bijvoorbeeld kantoren of kappers). Type 2 heeft meer impact op het milieu als gevolg van hun activiteiten (bijvoorbeeld garages of benzinestations). Voor deze bedrijven gelden algemene regels. Type 3 bedrijven hebben nog meer gevolgen voor het milieu (bijvoorbeeld een afvalstortplaats). Type 4 zijn complexe bedrijven, zoals olieterminals. Zowel type 3 als type 4 bedrijven hebben een milieuvergunning nodig.

De samenwerkende partijen zijn blij om ondernemers in een vroegtijdig stadium te kunnen informeren en streven ernaar om in het kader van “Blue Destination” de ondernemers op het eiland te kunnen helpen op het gebied van milieuvraagstukken. Daarnaast kunnen ondernemers bij een bezoek aan de Kamer van Koophandel ook terecht voor andere vragen die zij over het ondernemen op Bonaire hebben.