Aug 28
Nieuws

Kabinet verlengt coronasteun aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Den Haag – De tijdelijke verlaging die inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen op tarieven voor elektriciteit, drinkwater en internet wordt verlengd van 31 december dit jaar tot 1 januari 2022. De tijdelijke subsidiëring van loonkosten en inkomensverlies wordt met negen maanden verlengd.

Vergelijkbaar met Europees Nederland

Dat hebben de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), Wouter Koolmees  (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) vandaag bekendgemaakt, gelijktijdig met de presentatie van het vernieuwde pakket van corona-steunmaatregelen voor Europees Nederland . ,,Het uitgangspunt blijft dat voor Caribisch Nederland een vergelijkbare benadering wordt gekozen als voor Europees Nederland”, schrijven de bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer.

Flankerend beleid

Tegen het einde van dit jaar wordt bezien hoe de regeling gedurende de resterende looptijd verder afgebouwd kan worden indien de economische situatie dit op dat moment toelaat. In samenhang met deze regeling worden middelen aan de openbare lichamen toegekend voor aanvullend eilandelijk beleid. Verder wordt net als in Europees Nederland via flankerend beleid de dienstverlening met betrekking tot arbeidsbemiddeling tijdelijk geïntensiveerd.

Belastingen

Daarnaast wordt het tijdelijke uitstelbeleid voor het betalen van belasting afgebouwd conform de uitstelregeling in Europees Nederland. Dit houdt in dat er tot 1 oktober 2020 een beroep op het uitstel kan worden gedaan. Ondernemers aan wie uitstel is verleend, dienen de lopende betalingsverplichtingen uiterlijk per 1 januari 2021 te hervatten. Voor hun opgebouwde schuld geldt dat zij die vanaf 1 januari 2021 in 24 gelijke maandelijkse termijnen mogen aflossen. Ook voor de tijdelijk verlaagde invorderingsrente naar 0% wordt aangesloten bij de voor Europees Nederland geldende termijn, namelijk tot en met 31 december 2021.

Compensatie openbare lichamen

De subsidieregeling financiering vaste lasten MKB COVID-19 wordt verlengd, in aansluiting op de regeling voor Europees Nederland. Er zal worden bezien of de huidige fase vraagt om een aanpassing van de voorwaarden voor de maatregelen. Eveneens in lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten ontvangen de openbare lichamen compensatie ten behoeve van inkomstenderving over 2020.

Extra investeringsprojecten

Tenslotte maakt de regering ten behoeve van Caribisch Nederland extra geld vrij voor investeringsprojecten die bijdragen aan structurele versterking van de economieën van de openbare lichamen. Voorwaarde is dat ministeries die verantwoordelijk zijn voor zo’n project 50% van de uitvoeringskosten bijdragen.

Bron: www.koningkrijk.nu