Sep 07
Nieuws

Kamer van Koophandel van de Nederlandse Eilanden vergaderen op Curaçao

Willemstad—Vorige week zijn de leden van de Vereniging van de ”Dutch Caribbean Chambers of Commerce” (DCCC) op Curaçao bijeengekomen om verschillende zaken met betrekking tot de economieën van de Caribische eilanden te bespreken en om ideeën uit te wisselen over de dienstverlening aan hun leden. DCCC bestaat uit de Kamer van Koophandel & Nijverheid van Aruba, Bonaire, Curaçao, St.Maarten, St.Eustatius en Saba, welke  in totaal meer dan 65.000 bedrijven vertegenwoordigen.

Het eendaagse evenement omvatte een discussie over het ‘LandsPakket’, de relatie met Venezuela, de nieuwe regels betreffende bedrijfsregistratie en maar meest belangrijk, de mogelijkheden om de verbindingen van de eilanden te verbeteren.

Na een vruchtbare dag van lange discussies en uitwisseling van informatie, ondertekenden de leden van DCCC een document met 3 punten waarvan men eens was met het belang voor de economieën van de eilanden:

  1. Dat de Kamers de implementatie van het Landspakket ondersteunen om de weerbaarheid van de economieën van de CAS-eilanden in het Koninkrijk te vergroten. Daarnaast vinden ze het essentieel dat fiscale-, sociale-, economische- en arbeidshervormingen leiden tot duurzame verbetering. In dit document wordt ook gesteld dat het van fundamenteel belang is om een holistische en geïntegreerde aanpak te hebben waarbij de belanghebbenden tijdig betrokken zijn. Verder dienen de aanbevelingen openbaar te zijn om het draagvlak te vergroten en zodat de hervormingen doorgevoerd kunnen worden.
  2. Om de grenzen met Venezuela zo snel mogelijk te openen, dit in het belang van onze gemeenschappen om de handel te bevorderen en te vergemakkelijken.
  3. Dat de handel tussen de eilanden op de meest kosteneffectieve manier uitgevoerd wordt, opdat dit betaalbaar is voor de gemeenschap.

Het document is ondertekend door mevrouw M. Kock, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba, de heer H. Groot, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire, de heer H. van Xanten, voorzitter van de Kamer van Koophandel & Nijverheid en St. Eustatius,
mw. J. Carty, voorzitter van de Kamer van Koophandel & Nijverheid St. Maarten en de heer W. Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao.