Oct 18
Nieuws

Kick-off KvK Academy en Business Incubator een succes

Met een weliswaar enigszins oorverdovend maar enthousiast gefluit zette een volle zaal ondernemers en stakeholders vorige week in koor hun bereidheid om mee te werken aan de ontwikkeling van de KvK Academy en het Business Incubator project overtuigend kracht bij. Beide projecten gaan (startende) ondernemers op Bonaire helpen succesvoller te worden en hen vervolgens handvatten aanreiken om dat succes vast te houden.

Tijdens de Kick-off legde de directeur van de Kamer van Koophandel, Weero Koster, uit dat met name starters het moeilijk hebben. Slechts 25% van de startups komen de eerste vijf jaar door. De kleinschaligheid, ‘cost of doing business’, het gebrek aan faciliteiten, kennis, ervaring en een relevant netwerk spelen daarbij een belangrijke rol. “Gezien het feit dat de MKB [het midden- en klein bedrijf] de motor van de economie is op Bonaire, is het heel belangrijk dat we de startups, die 90% bestaan uit eenmanszaken en kleine bv’s, gaan helpen succesvoller te worden. Dat gaat alleen lukken als we dat gezamenlijk doen. En dus hebben we iedereen heel hard nodig; de ondernemers zelf, alle stakeholders, overheden en de profit en non-profitorganisaties”, zo stelde de directeur. “Dan zullen de KvK Academy en de in samenwerking met Mangazina di Rei op te zetten Business Incubator in Rincon de startende ondernemers daadwerkelijk met kennis, coaching en een veilige startomgeving kunnen ondersteunen en Bonaires economie vooruit kunnen helpen”, voegde hij toe. “Dit zijn projecten die we gezamenlijk willen oppakken.”

Ook de projectleiders van KvK Academy, Patricia Bergwijn, en Business Incubator, Danilo Christiaan, benadrukten het belang van samenwerking en de input van stakeholders en de ondernemers zelf.

De projectleider KvK Academy zal dan ook gedurende de maand oktober ondernemers, stakeholders en relevante organisaties benaderen met de vraag wat de ondernemers op Bonaire volgens hen nodig hebben dan wel missen aan kennis en vaardigheden om nog succesvoller te zijn. Op basis van de uitkomsten van dat behoefteonderzoek wordt het curriculum van de KvK Academy verder samengesteld en opgebouwd. Na een in samenwerking met stakeholders en ondernemers toetsing van het eerste concept in november moet het lesprogramma in december startklaar zijn, zodat de Kamer er direct mee aan de slag kan in het eerste half jaar van 2020.

Voor het Business Incubator-project zullen ondernemers uit de sector Arts & Crafts uitgenodigd worden voor een ‘design workshop’ waarin samen de behoeften en mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling verkend zullen worden. Uiteindelijk moet er een breed netwerk ontstaan van mentoren, kennisinstellingen en sponsors die mee kunnen helpen de Business Incubator tot een succes te maken.