Aug 09
Nieuws

Kiezerslijsten verkiezing bestuur KvK 2017

Op grond van het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES vinden er elk jaar

verkiezingen plaats voor een of meer posities in het bestuur van de Kamer van Koophandel Bonaire

(hierna KvK). Iedereen die ingeschreven staat in het handelsregister van Bonaire bij een actieve

onderneming kan als kiesgerechtigde zijn stem uitbrengen.

De KvK maakt via deze advertentie bekend dat de kiezerslijsten voor het jaar 2017 openbaar gemaakt

worden in de krant EXTRA van 29 juli 2017, alsmede vanaf deze datum ter inzage ligt bij de balie van de

KvK aan de Kaya Amsterdam 23 te Bonaire. Daarnaast zal een digitale versie bekend gemaakt worden op

de website www.bonairechamber.com.

Tot en met 15 augustus kan een ieder die in het handelsregister voorkomt bij de KvK verbetering van de

lijst aanvragen op grond dat hijzelf of een ander in strijd met de wet daarop voorkomt, niet voorkomt of

niet behoorlijk voorkomt. Na 15 augustus 2017 is het niet meer mogelijk om wijzigingen zoals hiervoor

zijn beschreven door te geven.

Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de KvK via e-mailadres:

dterburg@kvkbonaire.com of telefonisch via nummer: 717 5595.