Apr 09
Nieuws

KvK Bonaire ondersteunt ondernemers

De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) heeft op 31 maart 2020 een ‘Corona-steunloket voor ondernemers’ geopend. Het Corona-steunloket van de KvK heeft een totaaloverzicht van alle geïntroduceerde steunmaatregelen en biedt integraal advies en ondersteuning bij aanvragen.

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot voor het Bonairiaanse bedrijfsleven. De officiële sluiting van het lucht- en zeeruim heeft grote financiële gevolgen voor de economie van Bonaire, die zwaar op toerisme leunt. Daarnaast worden met de inwerkingtreding van de Noodverordening-179 WOLBES (17 maart 2020) en de Noodverordening COVID-19 BONAIRE-179 WOLBES (27 maart 2020)  bedrijven gedwongen hun deuren te sluiten of verregaande aanpassingen te doen in hun bedrijfsvoering, die een daling van inkomsten tot gevolg hebben. De KvK ontvangt signalen dat ondernemers zeer bezorgd zijn vanwege het niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen door de terugvallende of zelfs stopgezette inkomstenstromen.

De lokale overheid heeft samen met het Rijk een uitgebreid pakket met regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen en zoveel mogelijk banen te behouden in deze crisisperiode. Op de website van de KvK, www.bonairechamber.com, is  een overzicht van al deze regelingen opgenomen. De uitvoering van deze regelingen is verdeeld onder verschillende instanties: RCN-unit SZW, Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN), de lokale Banken en Qredits. Het feit dat de uitvoering van deze maatregelen verdeeld is over verschillende instanties, met elk hun eigen voorwaarden en werkwijzen, kan een struikelblok zijn voor ondernemers die op dit moment snel, eenduidig en concreet geholpen moeten worden om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

De KvK heeft daarom een ‘Corona-steunloket voor ondernemers’ geopend. Het loket heeft een totaaloverzicht van alle bestaande regelingen, waardoor het integraal ondersteuning en advies kan bieden. Hiermee wordt in de informatiebehoefte van ondernemers voorzien en tevens faciliteert het de  aanvraagprocessen voor deze regelingen. Ondernemers kunnen het Corona-steunloket benaderen met:

  1. Vragen over de van toepassing zijnde steunmaatregelen;
  2. Hulp bij het invullen van aanvraagdocumenten;
  3. Voorlichting over andere relevante zaken, inclusief begeleiding bij wederopbouw van bedrijven.

Gezien de richtlijnen rondom ‘social distancing’ is het Corona-steunloket een digitaal loket waarbij de primaire communicatie via email gaat. Ondernemers kunnen ook telefonisch informatie inwinnen en, indien nodig, wordt een videoconference opgezet. Ondersteuning wordt geboden in Papiamentu, Nederlands, Engels en Spaans.

Op dit moment is de ondersteuning van het Corona steunloket van de KvK gelimiteerd tot de rijksregelingen voor een tegemoetkoming in loonkosten en inkomstenderving, uitgevoerd door het RCN-unit SZW die  per 31 maart 2020 met terugwerkende kracht in werking zijn getreden.

De details van de overige regelingen van het Rijk en het OLB  worden momenteel geconcretiseerd. Zodra deze steunmaatregelingen operationeel zijn zullen ondernemers die binnen vastgestelde voorwaarden vallen, ook een beroep hierop kunnen doen. Informatie hierover zal op de KvK website en facebook pagina  worden gepubliceerd.

De KvK zal binnenkort ook meer informatie verstrekken over de BMKB-C garantie die de financiering voor Corona gerelateerde verzoeken bij banken faciliteert.

Heeft u als ondernemer vragen of hulp nodig? Stuur ons een email via steunloket@kvkbonaire.com of bel op 717-5595 ext. 5003 of 5004. Wij helpen u graag!