Jan 14
Nieuws

KvK staat ook in 2021 voor je klaar!

Namens het personeel, de directeur en het bestuur van de Kamer van Koophandel Bonaire wensen wij u een succesvol, ondernemend, resultaatrijk en gezond 2021. Gedurende het jaar 2020 heeft de KvK zich hard ingezet om te kunnen voldoen aan uw behoeftes en om u de nodige steun te kunnen aanbieden. De KvK kijkt terug op een jaar waarbij zij de volgende ondersteuning heeft aangeboden:

COVID-19 gerelateerd

 • Introductie van een steunloket voor advies over de COVID-19 steunmaatregelen die vanuit Europees Nederland en andere instanties (zoals Qredits, OLB en BCN) zijn ingezet. Hiervoor hebben we in totaal 1.196 e-mails beantwoord.
 • Telefonisch contact gezocht met ondernemers om een luisterend oor aan te bieden en te kijken welke ondersteuning verder geboden kon worden.
 • Regelmatig overleg gepleegd met de lokale overheid en de Nederlandse Ministeries over onder andere de COVID-19 maatregelen.
 • Strijden voor de introductie van een extra variant voor de steunmaatregel EZK Tegemoetkoming in de Vaste Lasten van $2.200 voor de kleine ondernemers.
 • Introductie van een “Virus Aware Seal” samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Green Destinations. Dit wordt als keurmerk uitgegeven wanneer ondernemers de nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan de protocollen om succesvol met virussen, waaronder COVID-19, om te gaan.
 • Houden van een representatieve enquête onder de ondernemers van Bonaire om hun uitdagingen, verwachtingen en de impact op hun bedrijfsvoering te inventariseren.
 • Gesprekken gehouden met staatssecretaris Knops om de effecten van de Corona perikelen bij de ondernemers en de noodzaak van de steunmaatregelen onder zijn aandacht te brengen.

Niet COVID-19 gerelateerd

 • Gesprekken gevoerd met de Kamerdelegatie, die begin 2020 bij de KvK op bezoek is geweest om zodoende de knelpunten op het gebied van ondernemerschap op Bonaire te schetsen.
 • Verwerking van 566 nieuwe inschrijvingen in het Handelsregister.
 • Deelname aan verschillende overlegplatforms, zoals de Centraal Dialoog, stuurgroep Blue Destination, Eilandelijk Platform Criminaliteitsbestrijding, Werkgroep Betalingsverkeer Caribisch Nederland, Masterplan 2030, Tourism Recovery plan waarbij de belangen van de ondernemers continu naar voren worden gebracht.
 • Begeleiden van start-ups en ze in contact brengen met investeerders middels het “present your startup” programma.
 • Organiseren van verschillende campagnes ter vergroting van de bewustwording van Blue Destination op het gebied van cultuur, inclusief lancering van de Blue Destination certificering voor ondernemers.
 • Lancering van de KvK Academy als trainingscurriculum om de kansen van succes voor ondernemers te vergroten.
 • Organisatie van een Crisis Management Seminar ter ondersteuning van ondernemers gericht op het omgaan met tegenslagen op ondernemend vlak.
 • Intensiveren van de contacten met verschillende stakeholders die relevant zijn voor de werkzaamheden van de KvK, zoals OLB, R&O, SZW, Plenchi di Trabou, BCN, EZK, IND etc.
 • Beantwoording van een totaal van 391 informatieverzoeken en calls aan klanten voor vragen over het opstarten van een bedrijf en/of zich vestigen op Bonaire.
 • Organisatie van informatiesessies in samenwerking met BCN over verschillende typen belastingen die relevant zijn voor de ondernemers.
 • Stimulering van ondernemerschap op school door het geven van informatiesessie bij Kolegio Rayo di Solo, Strea Briante, MBO en Liseo Boneriano.

De KvK website met 8.200 pageviews en onze social media met meer dan 2.000 volgers zijn ook gedurende 2020 een belangrijke bron van informatie voor ondernemers gebleken.

Ook gedurende 2021 kunt u op het KvK team rekenen voor ondersteuning, begeleiding en behartiging van uw belangen. Nogmaals een ondernemende nieuwjaarsgroet toegewenst van het personeel, de directeur en het bestuur van de Kamer van Koophandel!