Nov 01
Nieuws

Mensenhandel op Bonaire: wat kunnen we samen doen?

Vrijdag 18 oktober is uitgeroepen als dag tegen de Mensenhandel en alle landen van het Koninkrijk der Nederlanden nemen hier deel aan. Om deze reden vond er op dezelfde dag een bijeenkomst plaats bij de KvK over de preventie van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid waren overheidsdiensten, NGO’s en branche organisaties op de bijeenkomst aanwezig.

Bewustwording ondernemers noodzakelijk
Weero Koster, directeur KvK Bonaire, opende de bijeenkomst en lichtte toe dat de Kamer zich onder meer richt op bevordering van goed ondernemerschap en eerlijke concurrentie. Ondernemers worden geconfronteerd met verschillende vormen van mensenhandel, zoals arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Er wordt echter liever niet over gepraat en strafrechtelijk aanpakken is lastig. Bewustwording en informatieverschaffing zijn belangrijk om signalen te herkennen, om vervolgens te kunnen handelen.

Aanpak op Bonaire
Gert Bogers, ministerie Justitie en Veiligheid en organisator van de bijeenkomst, vertelde wat voor aandacht dit onderwerp krijgt op internationaal niveau van de VN en Raad van Europa (Verdrag ter bestrijding van mensenhandel), hoe de samenwerking verloopt met andere landen en het Koninkrijk, wat de cijfers zijn van onze regio samen met Centraal America en hoe mensenhandel wordt aangepakt op Bonaire. Gedeputeerde Nina den Heyer ging hier verder op in en gaf aan welke maatregelen het OLB momenteel treft, zoals het reguleren van de prostitutie sector, het uitvoeren van controles op naleving van vergunningen en het organiseren van opvang voor vrouwen van relationeel geweld. Hierbij kwamen ook de risicosectoren en welke groepen het meest kwetsbaar zijn aan bod.

Pak probleem bij de kern aan
Verder spraken Tamara Meerlo (Koninklijke Marechaussee) en Leo de Jong (SZW, Arbeidsinspectie) over controles aan de grens en de betrokkenheid van de Arbeidsinspectie. Paul Coolen (Bonaire Hospitality Group) benadrukte dat het probleem bij de kern moet worden aangepakt: vraag en aanbod van arbeid moeten beter in balans. Zolang er een vraag naar arbeid is, zal het aantrekkelijk blijven voor (illegale) migranten om werk te zoeken. Hierna volgde een levendige paneldiscussie waar actuele thema’s werden besproken: waar is ruimte voor verbetering en waar liggen mogelijkheden. NGO’s spelen een belangrijke rol, net zoals de medische sector en kerken die humanitaire hulp bieden. Ook ligt er een rol voor wat burgers en het bedrijfsleven kunnen doen bij het doorgeven van signalen van mensenhandel. KPCN/ Bureau Slachtofferhulp heeft hiervoor een e-mailadres beschikbaar gesteld en is te bereiken op: icbes@politiecn.com.