Jun 24
Nieuws

Ondanks COVID-19 toch succesvolle afronding van het project Ondernemerschap op MBO schooljaar 2019/2020.

Ter stimulering van bedrijvigheid op het eiland is de Kamer van Koophandel sinds 2018 begonnen met het geven van trainingen op scholen om ondernemend gedrag onder jongeren en studenten te motiveren. Er is hiervoor een speciaal curriculum ontwikkeld, waarin de deelnemers attent worden gemaakt dat ze ook hun eigen onderneming  zouden kunnen beginnen in plaats van als werknemer in dienst te gaan bij een bedrijf. Ook het “Blue Destination” concept is hierin meegenomen om aandacht te besteden aan het unieke duurzame aspect van ons eiland. Dit curriculum is eerst bij basisscholen gegeven en wegens het succes hiervan is dit ook verder uitgerold bij het MBO.

Het project dient als opstapje voor studenten die in de toekomst, na hun studie, willen gaan ondernemen. Binnen het MBO project wordt er, net als bij de basisscholen, met verschillende partners gewerkt uit diverse sectoren zoals Stinapa, TCB, Mangazina di Rei, Blue Destination en Selibon N.V, zodat praktische informatie kan worden uitgewisseld. Tijdens dit traject worden de studenten uitgedaagd tot ondernemend denken en het ontwikkelen van leiderschap en het samenwerkingsvermogen wordt bevorderd. Tegelijkertijd worden ze getriggerd om creatief te zijn en innovatieve oplossingen te  bedenken.

Dit project, bestaande uit 10 modules, is voor het huidige schooljaar in augustus 2019 geïnitieerd en moest in principe gedurende het gehele schooljaar worden doorlopen. Echter, vanwege sluiting van de scholen i.v.m. de Noodverordening COVID-19 , was het niet mogelijk om dit conform plan uit te voeren. Hierdoor is de afronding in een aangepaste vorm georganiseerd op 19 juni 2020. Studenten van vier verschillende opleidingen van MBO Bonaire hebben op die dag hun bedrijfsplannen gepresenteerd aan Gezaghebber Edison Rijna en afgevaardigden van de Kamer van Koophandel, Qredits en Cargill. Alle aanwezigen waren zeer onder de indruk van de kwaliteiten van de studenten en het is opgemerkt dat Bonaire heel veel potentiele ondernemers heeft.

De KvK heeft de intentie om met dit zeer belangrijke initiatief ook gedurende het volgende schooljaar verder te gaan en gaat ook met de overige scholen hierover in gesprek.  De KvK is er voor ondersteuning van de reeds bestaande bedrijven, maar ook voor de toekomstige ondernemers. Hierdoor blijft de KvK dan ook graag investeren in de jeugd en kijkt er naar uit om Ondernemerschap op scholen verder uit breiden.