May 19
Nieuws

Ook Tegemoetkoming EZK ($2.200 variant) voor bedrijven met minder vaste kosten!

Ondernemers die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus en te maken hebben met lagere vaste lasten (dan de regeling voorheen van $.4.400), kunnen vanaf vandaag een tegemoetkoming krijgen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) van eenmalig $2.200.

De tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die actief zijn op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en die verwachten in de periode 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 minimaal $ 2.200 omzetverlies te lijden terwijl zij in dezelfde periode ten minste $ 2.200 vaste lasten hebben. Onder vaste lasten worden bijvoorbeeld kosten van een bedrijfspand, verzekeringen en financieringen gerekend. Belastingen, werkgeverspremies en loonkosten worden niet meegerekend als vaste lasten.

De RCN-unit SZW zal deze regeling uitvoeren. Het is mogelijk om voor zowel de noodregeling SZW als voor de tegemoetkoming EZK in aanmerking te komen.

Alle voorwaarden en de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming staan op https://www.rijksdienstcn.com/covid-19/documenten/formulieren/sociale-zaken/aanvraag-noodregeling/regeling-ezk/aanvraagformulier-ezk-2200 . Volledig Ingevulde en ondertekende formulieren kunnen tot en met uiterlijk 12 juli 2020 per e-mail worden ingestuurd naar tegemoetkomingEZK@rijksdienstcn.com .

Voor hulp bij het doen van de aanvraag kan contact opgenomen worden met de RCN-unit SZW via 781-5558 (Bonaire) of 319 -5693 (Sint Eustatius en Saba). Ondernemers op Bonaire die meer informatie nodig hebben omtrent de EZK TEGEMOETKOMING ($ 2.200 variant) kunnen ons een email sturen via steunloket@kvkonaire.com.