Nov 23
Nieuws

OPENBAARMAKING

Op vrijdag 19 november 2021 is de Verkiezingscommissie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire in zitting bijeen geweest en heeft de kandidatenlijsten voor de verkiezing van leden van het bestuur van de Kamer in de periodieke opengevallen vacatures voor het Kleinbedrijf en het Grootbedrijf vastgesteld.

De Verkiezingscommissie verklaart, op grond van artikel 31 lid 2 Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES,  de navolgende kandidaten als gekozen omdat er één (1) kandidaat was voor één (1) te vervullen plaats voor beide categorieën Grootbedrijf als Kleinbedrijf:

Voor het Grootbedrijf:                      De heer Leonard Domacassé

Voor het Kleinbedrijf :                      De heer Jeaniro Balentien

Afschrift van het procesverbaal van de zitting van de Verkiezingscommissie ligt op het secretariaat van de Kamer voor een ieder ter inzage.

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire

Cherethy Kirindongo

Secretaris Verkiezingscommissie