Sep 19
Nieuws

Opening Informatiepunt milieu bij de Kamer van Koophandel Bonaire

Op 15 september jl. is het “Informatiepunt milieu” van start gegaan bij de Kamer van Koophandel. Het Informatiepunt milieu is een samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Kamer van Koophandel. Dit informatiepunt geeft informatie aan ondernemers over het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES).  Het besluit regelt de regelgeving die het milieu moet beschermen als gevolg van bedrijfsactiviteiten en treedt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 in werking.

Door deze milieuregels kunnen bedrijven op een duurzame manier ondernemen en wordt het milieu, de natuur en de leefomgeving van mens en dier schoner en veiliger. Het besluit zorgt ook voor minder regeldruk en minder administratieve lasten omdat minder bedrijven een vergunning hoeven aan te vragen. Op dit moment geldt voor bedrijven die het milieu belasten dat ze een milieuvergunning nodig hebben op grond van de Hinderverordening.

Voor de meeste bedrijven zal een meldingsplicht en algemene regels gaan gelden en enkele grotere bedrijven zullen een vergunning moeten gaan aanvragen. Het Informatiepunt milieu zal ondernemers uitleggen in welke categorie zij (zullen) vallen en welke milieuregels gaan gelden voor hun bedrijfsactiviteiten.

De balie is beschikbaar voor vragen van individuele bedrijven en zal ook informatiesessies houden voor branches. Deze zullen via de informatiekanalen van de Kamer van Koophandel bekend worden gemaakt.

Het Informatiepunt milieu is gevestigd in de lobby van de Kamer van Koophandel Bonaire aan de Kaya Amsterdam 23 en is dagelijks geopend van 8:00 tot 12:00.  Voor uitgebreidere informatie raadpleeg de website www.infomilcn.com.