Oct 12
Nieuws

RESULTATEN COVID-19 ENQUETE

De Kamer van Koophandel heeft een enquête gehouden onder ondernemers op Bonaire over de impact van de COVID-19 pandemie op hun onderneming, de geboden steunmatregelen vanuit de overheid en hun verwachtingen voor de toekomst.

De uitkomsten van de enquête zijn bedoeld om te verifiëren of de maatregelen die eerder zijn genomen passend zijn voor de ondernemingen op Bonaire. Deze informatie wordt o.a. momenteel gebruikt om goed onderbouwd te kunnen aangeven aan de relevante Ministeries waar de nieuwe regelingen mogelijkerwijs moeten worden aangepast om ze effectiever te maken voor Bonaire.  De enquête is door 256 respondenten ingevuld. Dit aantal is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de mening van ondernemers over een aantal onderwerpen.

De uitkomsten van deze enquête treft u aan op onze website via de deze link. Bedrijven die mee hebben gedaan aan de enquêtes en hiervoor hebben gevraagd, krijgen de resultaten actief toegestuurd.
De Kamer van Koophandel wil de ondernemers die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen van harte bedanken.

U kunt ervan verzekerd zijn dat de Kamer van Koophandel zich zal blijven inzetten voor het behartigen van uw belangen.

Met vriendelijke groeten,
Team Kamer van Koophandel Bonaire