Nov 23
Nieuws

Stilzwijgen Bestuurscollege omtrent Toeristisch Masterplan onbegrijpelijk

Vorige maand sprak directeur Dick ter Burg namens de KvK tijdens de eilandsraad. Hier sprak hij over het Toeristisch Masterplan dat sinds december 2017 klaar ligt. Een plan (opgesteld en getoetst door experts met kennis uit de regio) dat als leidraad gebruikt kan worden voor de komende jaren en voor het eerst in de geschiedenis breed gedragen wordt. Verschillende organisaties en bedrijven wachten op gerichte actie van het Bestuurscollege hierop, welke al bijna een jaar niets van zich heeft laat horen omtrent dit onderwerp. Dit oorverdovende stilzwijgen vanuit het Bestuurscollege vinden we als KvK onbegrijpelijk, aangezien er een goed onderbouwd plan klaarligt dat het eiland verder kan helpen aan inkomsten. Bedrijven en organisaties uit de toeristische sector (een van de belangrijkste sectoren op het eiland) hebben grote behoefte aan duidelijkheid, om te weten waar het eiland de komende jaren naar toe gaat. Ondanks herhaaldelijke brieven en vragen vanuit verschillende organisaties, zo ook de KvK, is er nog geen reactie gekomen vanuit de lokale regering wat betreft het Toeristisch Masterplan. Actie is nu echt noodzakelijk. Niet alleen om alles in eigen hand te houden, banen te creëren en inwoners te stimuleren ondernemingen te starten, maar ook om het eiland en haar natuur te beschermen. Meer bezoekers trekken – wat meer banen, belastingen en inkomsten voor het eiland zouden kunnen betekenen – is niet voldoende. Zonder plan wordt Bonaire een vrijplaats, wat ten koste gaat van het eiland. En dat is wat we juist willen voorkomen.

Het Toeristisch Masterplan biedt handvatten voor een duidelijke visie, om zo een pad voor de toekomst uit te stippelen. Om dat te implementeren is geld uit de begroting van het OLB nodig. Dit geld wordt snel weer terugverdiend, in de vorm van (toeristen)belasting. De KvK zou daarom de investeringen in het toerisme graag op een meer prominentere plek willen zien in de begroting.

In het Toeristisch Masterplan is voor het eerst de term Blue Destination naar voren gekomen. Samen met TCB, BONHATA en STINAPA is de KvK aan de slag gegaan om Blue Destination verder op te zetten, in de vorm van een overkoepelend meerjarenprogramma. Blue Destination geeft de identiteit van Bonaire en haar inwoners goed weer en helpt het eiland verder te ontwikkelen, door op zoek te gaan naar de juiste synergie tussen economie, natuur en cultuur. Hoe kan de natuur optimaal worden ingezet om de economie te versterken en hoe kan tegelijkertijd de natuur worden beschermd en behouden? En hoe kunnen we met onze cultuur ons onderscheiden van de rest uit de regio? Door te investeren in Blue Destination wordt er gewerkt aan een focus, visie en identiteit, welke weer de juiste bezoekers, bedrijven en investeerders aantrekt. Vervolgens kan geld worden geherinvesteerd, in bijvoorbeeld de agrarische sector. Denk aan de verbouwing van lokale groente en fruit. Dit zijn geen futuristische toekomstplannen, maar scenario’s die nu al kunnen worden uitgerold. Diverse investeerders staan klaar om te investeren in het eiland, omdat ze kansen zien. Dit is het ultieme moment voor de overheid om in actie te komen, om het beleid aan te passen en zo alles in eigen hand te houden. Door te investeren vanuit de begroting in Blue Destination kan er samen met de Rijksoverheid gekeken worden hoe er effectief in het eiland kan worden geïnvesteerd.

De organisaties die de economie van Bonaire draaiende houden voelen zich door de aanhoudende stilte vanuit het Bestuurscollege niet meer serieus genomen. Samen met deze organisaties vraagt de KvK nogmaals om gericht handelen vanuit de overheid en om het Toeristisch Masterplan, en daarbij Blue Destination, bespreekbaar te maken. We stellen niet dat het plan heilig is en dat alles wat erin staat uitgevoerd moet worden. Maar de private sector wil simpelweg weten of het plan geaccepteerd wordt of niet, zodat ze weten waar Bonaire aan toe is.