Aug 23
Nieuws

Succesvolle aftrap van het Centrum voor Ondernemerschap

Op 21 augustus jl. heeft de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire een succesvolle aftrap gehouden van het nieuwe “Centrum voor Ondernemerschap” tijdens een symposium bij Delfins Beach & Resort Bonaire . Tijdens de bijeenkomst is de werkwijze toegelicht van het centrum en de wijze waarop nieuwe ondernemers intensiever worden begeleid bij de start van hun onderneming. De diverse organisaties die hierin een directe rol spelen hebben toegelicht wat zij voor deze ondernemers  kunnen? betekenen.

Het . Hiervoor is vanuit het ministerie ook een bijdrage beschikbaar gesteld. Het programma moet ervoor zorgen dat bij ondernemers beter bekend is welke hulp zij nodig hebben en welke “skills” zij moeten ontwikkelen om een levensvatbare onderneming te hebben. Er kan dan gratis hulp worden geboden op de gebieden financiering, kennis, vergunningen, subsidies en belastingen. De “skills” kunnen verder worden ontwikkeld door gebruik te maken van vouchers voor trainingen, cursussen en coaching.

Een van de belangrijkste uitdagingen die geconstateerd worden door ondernemers is het huidige gebrek aan een samenhangend ondernemerschapsecosysteem op Bonaire. Het centrum voor ondernemerschap gaat zorgen dat er meer aandacht komt voor de belangrijkste aspecten tijdens de start van de onderneming. Een groot aantal organisaties werkt daarom samen aan een betere begeleiding van de ondernemers. . Ook wordt er gekeken hoe het Centrum voor Ondernemerschap en Businesspark elkaar verder kunnen versterken door samenwerking en uitwisseling.

Hiernaast is er ook behoefte aan een gestructureerd ondernemersnetwerk op Bonaire. Het is de bedoeling om een gestructureerd netwerk te creëren waarbij de succesvolle ondernemers ook een “mentor-rol” op zich kunnen nemen. Verder zal ondernemerschap gepromoot worden door succesvolle ondernemers in het zonnetje te zetten. Ondernemerschapsprijzen en waarderingen zijn hiervoor een mooi middel om deze bij een breder publiek bekend te maken.