Nov 21
Nieuws

The Future of Work

In het kader van Blue Destination organiseerde de KvK met stichting WeConnect de bijeenkomst ‘The Future of Work’. Een meet-up voor alle HR professionals op het eiland, om te praten over ontwikkelingen en de toekomst van de arbeidsmarkt, gebaseerd op onderzoek en data.

Bonaire doet het niet slecht wat betreft werkloosheid: 3,8 % in het derde kwartaal van 2018. Waar Bonaire meer voor moet waken is vergrijzing en een brain drain– jonge en getalenteerde mensen verlaten het eiland, omdat elders betere kansen voor ze liggen. Judith Brekelmans sprak hierover en wat het belang is van het laten instromen van young professionals.

Tijdens het seminar werd met de HR professionals gesproken over de combinatie van Blue Destination en de Future of Work. Voor de ontwikkeling van het eiland zijn er namelijk banen, de juiste medewerkers en investeringen in de jeugd nodig. Dick ter Burg ging hier tijdens zijn presentatie dieper op in: hoe we op Bonaire kansen kunnen creëren en wat Blue Destination betekent voor de arbeidsmarkt en ondernemers.

Wat wereldwijd aan het gebeuren is op het gebied van duurzaamheid, gebeurt op Bonaire al in het klein. Ons unique selling point is toerisme, de belangrijkste sector van het eiland. Maar hoe onderscheiden we onszelf ten opzichte van onze concurrenten? Er zijn nog veel andere mogelijkheden om toeristen hun geld uit te laten geven op het eiland. Helemaal als het gaat over duurzaam leven, het bieden van een unieke ervaring en gezondere producten en diensten. Dit is al aanwezig op Bonaire, maar hier kan nog meer uitgehaald worden. Bezoekers zijn bereid te betalen voor een speciale belevenis.

Maar niet alleen in de toeristische sector liggen kansen, ook in de bouwsector, agrarische sector en op het gebied van nieuwe technologieën en methodes. Het is de kunst om de kansen van morgen te zien, deze te grijpen en op de juiste manier met duurzaamheid om te gaan. Hierbij moet de belangrijkste en kwetsbaarste bron van Bonaire, onze natuur, beschermd en onderhouden worden. Door de juiste synergie te vinden tussen natuur, economie en cultuur kunnen er meer inkomsten uit de natuur en onze cultuur worden gehaald. Met het geld wat hieruit gegeneerd wordt, kan de natuur weer geconserveerd worden – zonder haar te beschadigen of uit te putten – en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze economie.

Het uiteindelijke startpunt om de arbeidsmarkt te voeden is onderwijs en slim investeren in de jeugd. Welke opleidingen zijn er nu nodig voor de banen van de toekomst? Om een leegloop van het eiland te voorkomen is het van belang dat er een duidelijk visie aanwezig is waar het eiland naar toe gaat. Dit is een van de redenen waarom Blue Destination is opgezet. Met een helder beeld over de koers van het eiland en de banen die hier in de toekomst uit gaan voortvloeien, kunnen kinderen betere keuzes maken wat betreft hun opleidingen. Zo behouden we talent, kennis en kunde en bieden we meer mogelijkheden voor de kinderen die zo graag terug willen naar hun geliefde eiland.

Het enthousiasme richting Blue Destination was zeer hoog tijdens het seminar. De opkomst was ook hoog en het was opvallend hoeveel ideeën er al waren. Deze kwamen nog meer naar boven tijdens interactieve sessies die hier op volgde. Deze willen we, samen met Blue Destination, verder uit te bouwen en zo sneller stappen te zetten richting een duurzame arbeidsmarkt.