Aug 02
Nieuws

Voorlopige kiezerslijsten 2018

Op grond van het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES vinden er elk jaar verkiezingen plaats voor één of meer posities in het bestuur van de Kamer van Koophandel Bonaire (hierna KvK). Iedereen die ingeschreven staat in het handelsregister van Bonaire bij een actieve onderneming kan als kiesgerechtigde zijn stem uitbrengen.

De KvK maakt bekend dat de kiezerslijsten voor het jaar 2018 openbaar gemaakt worden via bijgevoegde bijlagen. Om redenen van privacy worden de digitale versies van de lijsten niet langer volledig gepubliceerd, maar alleen voor- en achternaam van de kiesgerechtigde. De volledige en uitgebreide versies liggen ter inzage bij de balie van de KvK aan de Kaya Amsterdam 23 te Bonaire.

Tot en met 15 augustus 2018 kan een ieder die in het handelsregister voorkomt bij de KvK verbetering van de lijst aanvragen op grond dat hijzelf of een ander in strijd met de wet daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoorlijk voorkomt. Na 15 augustus 2018 is het niet meer mogelijk om wijzigingen zoals hiervoor zijn beschreven door te geven.

Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de KvK via e-mailadres: bis@kvkbonaire.com  of telefonisch via nummer: 717-5595.

Voorlopig Kiezerslijst Grootbedrijf WEBSITE VERSIE

Voorlopig Kiezerslijst Kleinbedrijf WEBSITE VERSIE