Jul 30
Nieuws

Voorlopige lijst van kiezers voor het KLEINBEDRIJF en het GROOTBEDRIJF

Op grond van het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES vinden er elk jaar verkiezingen plaats voor één of meer posities in het bestuur van de Kamer van Koophandel Bonaire (hierna KvK). Iedereen die ingeschreven staat in het handelsregister van Bonaire bij een actieve onderneming kan als kiesgerechtigde zijn stem uitbrengen.

De KvK maakt via deze advertentie bekend dat de kiezerslijst voor het jaar 2021 openbaar gemaakt wordt op de website www.bonairechamber.com. Om redenen van privacy wordt de digitale versie van de lijst niet langer volledig gepubliceerd, maar alleen voor- en achternaam van de kiesgerechtigde. De volledige en uitgebreide versie ligt ter inzage bij de balie van de KvK aan de Kaya Amsterdam 23 te Bonaire.

Tot en met 15 augustus 2021 kan een ieder die in het handelsregister voorkomt bij de KvK verbetering van de lijst aanvragen op grond dat hijzelf of een ander in strijd met de wet daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoorlijk voorkomt. Na 15 augustus 2021 is het niet meer mogelijk om wijzigingen zoals hiervoor zijn beschreven door te geven.

Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de KvK via e-mailadres: handelsregister@kvkbonaire.com  of telefonisch via nummer: 717-5595.

Voorlopige lijst van kiezers voor het KLEINBEDRIJF en het GROOTBEDRIJF, allen ingeschreven in het handelsregister en overigens voldaan aan de eisen van kiesbevoegdheid ingevolge het bepaalde in art. 3 van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES, geldig voor het jaar 2021 voor de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire.