Feb 11
Nieuws

De KvK wil kinderen spelenderwijs meer ondernemend maken

Kralendijk, 11 februari 2019 – In zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsborrel heeft vertrekkend directeur Dick ter Burg een vooruitblik geworpen op het jaar 2019. Hij wees zijn toehoorders op twee belangrijke gebeurtenissen die dit jaar op de agenda staan: het bestuursakkoord en de verkiezingen in maart.

Overheid

Voor het Bestuursakkoord ligt een uitvoerig plan klaar. De uitwerking hiervan is echter nog veel belangrijker. In de ogen van de KvK dient er in dit geval vooral gekeken te worden naar draagvlak. Hoe krijg je het publiek, de ondernemers en organisaties achter je plannen? Dit kun je alleen doen door ze te betrekken, daar waar ze toegevoegde waarde kunnen leveren. Vanaf het allereerste begin een gezamenlijk plan van aanpak opstellen en deze gezamenlijk uitvoeren. Aanwezige potentie optimaal benutten door taken te verdelen en zorgen dat er vanaf het begin een breed gedragen koers is.

Wat betreft de verkiezing van de Eilandsraad in maart; de KvK wil geen herhaling van de afgelopen vier jaar, waar Bestuurscollege na Bestuurscollege elkaar opvolgde. Deze wisselingen zijn desastreus voor gemaakte afspraken, ingezette plannen, projecten, de aanpak van de problemen op het eiland en de groei van de economie. De KvK zal daarom, gevraagd en ongevraagd, advies blijven geven hierover.

Plannen KvK intern

Intern zit de KvK ook niet stil. Het beheren en verbeteren van het handelsregister en de dienstverlening daaromheen staan wederom op de eerste plek. Een nieuw handelsregistersysteem en de ondernemer steeds meer ontzorgen, beter begeleiden, informeren en adviseren zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zullen verschillende projecten verder opgezet worden en vorm krijgen, zoals ‘Jong ondernemerschap’ op scholen en de KvK Academy.

 De KvK gaat inzetten om kinderen al spelenderwijze meer ondernemend te maken. Met als doel om kinderen kennis te laten maken met wat er allemaal komt kijken om een eiland als Bonaire draaiende te houden. Dit jaar starten we met een pilot op twee basisscholen, met de bedoeling om het in 2020 over alle scholen uit te rollen. 

Via de KvK Academy gaan we het aanbod van cursussen en workshops verder professionaliseren. Een duidelijk programma dat ondernemers in staat stelt om hun kennis en kunde te vergroten. Aan de hand van een vaststaand curriculum zullen partners ingezet worden om cursussen te geven. Dit wordt in diverse talen aangeboden.

Toegevoegde waarde

Duurzaamheid staat binnen alle projecten van de KvK voorop en Blue Destination zal daarom ook weer in 2019 een zeer prominente rol gaan spelen voor de Kamer en de economische ontwikkeling van Bonaire. Het allerbelangrijkste hierin is dat een nieuw bestuurscollege Blue Destination gaat omarmen en inzetten. Actie is nu echt nodig en dit jaar zullen we verder gaan met het inbedden van de Blue Destination identiteit. Door middel van o.a. concrete projecten willen we de gemeenschap laten zien wat de toevoegde waarde is van een gezamenlijk doel. Onze economie, natuur en cultuur staan nauw verbonden met elkaar. Wanneer het slecht gaat met de natuur, gaat de economie hier snel achteraan. Wat weer ten koste gaat van de samenleving etc. Een gezamenlijke aanpak – zoals Blue Destination – komt ten goede van het hele eiland. De Kamer zal zich hier daarom voor blijven inzetten.