Dec 11
Events

Verkiezingen bestuursleden Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire

Op vrijdag 11 december 2020, tussen 9.00 en 12.00 uur, zal de stemming worden gehouden ter vervulling van de plaats voor de categorie Kleinbedrijf. De Verkiezingscommissie houdt dan zitting in het gebouw van de Kamer, aan de Kaya Amsterdam 23.

De kandidaten voor de categorie Kleinbedrijf zijn:

  • de heer Jeaniro Balentien
  • de heer Robert van den Berge

De Kamer roept kiesgerechtigden voor het Kleinbedrijf op om deel te nemen aan de stemming. De oproepingskaart zal dit jaar via email worden gestuurd naar de zakelijke email die bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister staat geregistreerd. Indien het emailadres dat bij de Kamer van Koophandel bekend is verouderd is, dan verzoeken we u zo spoedig mogelijk dit te melden via handelsregister@kvkbonaire.com. In gevallen dat er geen emailadres is opgegeven bij de Kamer van Koophandel zal de oproepingskaart via post worden bezorgd.

Indien u uw oproepingskaart niet of niet tijdig ontvangt maar wel op de kiezerslijst Kleinbedrijf staat, dan wordt op uw aanvraag aan u een (nieuwe) kaart uitgereikt indien u uw identiteit aantoont door middel van een geldig identificatiebewijs.