Apr 24
Nieuws

Centrum voor Ondernemerschap geeft presentatie aan de directeur-generaal Koninkrijksrelaties (BZK) & Secretaris-Generaal (EZK)

Woensdag 17 april brachten de directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de heer Roald Lapperre, en de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de heer Sandor Gaastra, een bezoek aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire. Tijdens dit bezoek kregen zij een uitgebreide presentatie over het Centrum voor Ondernemerschap, waarbij de intake procedure, de werkwijze en de resultaten werden besproken.

Het programma Centrum voor Ondernemerschap van de KvK, speelt een belangrijke rol in het ondersteunen en bevorderen van het ondernemerschap op het eiland.

De procedure die het Centrum voor Ondernemerschap hanteert, zorgt dat (potentiële)ondernemers de juiste begeleiding en ondersteuning ontvangen om hun plannen en ideeën succesvol te plannen.

De werkwijze van het Centrum voor Ondernemerschap werd belicht, waarbij de nadruk lag op het bieden gepersonaliseerde begeleiding, training en advies.

Het bezoek vande directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de heer Roald Lapperre, en de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de heer Sandor Gaastra aan de KvK Bonaire en de presentatie over het Centrum voor Ondernemerschap benadrukken het belang dat de overheid hecht aan het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap op Bonaire.

Door middel van nauwe samenwerking tussen de KvK en overheidsinstanties wordt er gewerkt aan het creëren van een gunstig klimaat voor ondernemers en het bevorderen van economische groei en ontwikkeling op het eiland.

Wilt u meer informatie over specifieke stappen of heeft u vragen over het opzetten van uw bedrijf? Neem dan contact op met de medewerkers van BIS, te bereiken via ondernemerschap@kvkbonaire.com.