May 12
Nieuws

De Kamer van Koophandel ziet u graag terug

Normale openingstijden
De Kamer van Koophandel zal vanaf vrijdag 14 mei 2021 weer op de normale tijden geopend zijn. Gedurende werkdagen is de kamer dan geopend van 8:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00 uur om klanten te ontvangen. Op vrijdagen is de Kamer van Koophandel geopend van 8:00 tot 16:00 uur. U wordt geadviseerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden om ons via e-mail te benaderen zodat fysieke bezoeken gelimiteerd worden.

COVID-19 maatregelen
De Kamer van Koophandel staat maximaal 5 klanten tegelijkertijd toe in de lobby, handen moeten gedesinfecteerd worden en er dient een afstand van minimaal 1,5 meter van anderen te worden gehouden. Daarnaast is het dragen van een mondkapje ook nog verplicht. Tevens wordt u verzocht om in het kader van de hygiëne zoveel mogelijk met pin pas of online te betalen.

Dienstverlening
De dienstverlening van de Kamer van Koophandel voor het aanvragen van een uittreksel, het inschrijven van een bedrijf of het doorgeven van mutaties kan nu ook weer fysiek gebeuren bij de Kamer van Koophandel. Uiteraard kunt u ook de nog openstaande jaarlijkse bijdrage betalen. De herinneringen voor deze bijdrage zullen op vrijdag 14 mei worden verstuurd. U kunt dit ook doen door dit op onze rekening te storten. U wordt verzocht om betalingen van de jaarlijkse bijdrage per bank te betalen op MCB rekening 102.822.07 of RBC rekening 84000000 23.06.2712 onder vermelding van de factuurnummer of KvK-nummer. We verzoeken u ons het betalingsbewijs te mailen naar administratie@kvkbonaire.com.

We zijn blij om weer onze volledige dienstverlening aan te kunnen bieden per 17 mei 2021!

Contact
Nog even onze contactgegevens voor u op een rijtje:

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00 en op vrijdag van 8.00 tot 16.00.