May 21
Nieuws

Tegemoetkoming “ALIVIO” open voor registratie

Vanaf vandaag is het mogelijk om te registeren voor de Tegemoetkoming “Alivio”.

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een regeling voor ondernemers en werknemers die een ernstige terugval in inkomsten hebben door de COVID-19 pandemie.  Deze “Alivio-regeling” is bedoeld voor de ondersteuning van de noodzakelijk kosten die mensen maken. Door de corona crisis kunnen huishoudens te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze huishoudens kunnen daardoor in de problemen raken met de betaling van de noodzakelijke woonlasten; huur of hypotheek, water en elektra rekeningen en internet. Deze problemen kunnen niet altijd worden opgelost door de huidige steunmaatregelen. ‘Alivio’ biedt een verlichting van de daadwerkelijke noodzakelijke woonlasten van een huishouden, het is geen inkomensondersteunende regeling.

De regeling geldt voor 3 maanden, met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Voor de noodzakelijk woonlasten kan voor een deel of de gehele ‘Alivio’ periode een tegemoetkoming worden verstrekt. Om in aanmerking te komen moeten huishoudens te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen van minstens 30% per maand. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat inwoners van Bonaire vanwege alle maatregelen die zijn getroffen hun baan zijn verloren, buiten de regelingen zijn gevallen of veel minder inkomsten hebben gekregen via het bedrijf.
De tegemoetkoming bedraagt maximaal US$ 1.000,00 per huishouden per maand. In de berekening van het bedrag wordt gekeken wat het huishouden per maand tekort komt om de noodzakelijke woonlasten te kunnen betalen.

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft u gegevens nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een tegemoetkoming. Op de website is daarom een aanvraagformulier geplaatst waarmee u een aanvraag kunt doen. U kunt de steunmaatregel ‘Alivio’ aanvragen tot en met uiterlijk 2 juni 2021. Na ontvangst van de aanvraag, ontvangt u een mailtje van het emailadres alivio@bonairegov.com dat uw aanvraag is ontvangen. De termijn van afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken na ontvangstdatum van uw aanvraag.

Voor al uw vragen over deze regeling en andere regelingen die beschikbaar zijn voor bedrijven, kunt u ons een e-mail sturen naar steunloket@kvkbonaire.com.